Maak je muziekkeuze met God!

Ik luister niet naar de teksten..
Goede en slechte muziek?
Hoe kan ik muziek beoordelen?
Lees meer ..

Bus
Meer over jouw muziekkeuze
Sluiten

Over jouw muziekkeuze

Waar kies jij voor?

Er is een geestelijke strijd gaande hier op aarde, tussen God en de satan. Hierin speelt ook muziek een rol. Muziek is een door God geschapen mooie gave, maar is zoals alles op aarde smerig geworden door de zonde. Daarom is het ook voor satan een goed middel om mensen te beïnvloeden.

Als mensen hebben we maar één doel, en dat is in relatie met God leven en Hem dienen. Wij moeten echt een keuze voor Hem maken, omdat we van nature een slaaf zijn van ons eigen vlees. Pas als we voor Hem gekozen hebben, gaan we de echte vrijheid beleven. Er kunnen echter nogal wat hindernissen zijn om tot die keuze te komen. De Bijbel omschrijft dit ook wel als de dorens, die ervoor zorgen dat het zaad niet kan groeien en het zaad uiteindelijk verstikken .

We moeten ons afvragen of muziek ook geen doorn in ons leven is. Heeft muziek zo'n grote invloed op ons, dat we er niet meer zonder kunnen? Is muziek voor ons misschien zelfs belangrijker geworden dan God? Als mensen worden we gevormd door de dingen die we tot ons nemen. Dit is lichamelijk zo, maar zeker ook geestelijk. Net zoals het goed is voor onze lichamelijke gezondheid om gezond te eten, is het voor onze geestelijke gezondheid goed om gezond geestelijk voedsel tot ons te nemen.

God is genadig, maar ook rechtvaardig. Hij gruwt van de zonden en kan deze niet ongestraft laten. Hij is heilig en verlangt diezelfde heiligheid ook van ons. Hij zegt tot ons: 'Weest heilig, want Ik ben heilig' . We worden opgeroepen om te 'wandelen als kinderen des lichts' en 'de werken van de duisternis te ontmaskeren' . Hiervoor hebben we Jezus Christus nodig. Hij is Gods Zoon die naar deze aarde is gekomen om ook voor jou te sterven aan het kruis, zodat Hij als onschuldig offer in jouw plaats kan staan en jouw zonden op zich nemen, wanneer jij in Hem gelooft . Jezus stierf aan het kruis voor zondige mensen. Niet alleen voor Eminem, maar ook voor jou en mij. Het laat zien wat wij als mensen verdienen: een verschrikkelijk oordeel. Jezus heeft dat oordeel gedragen en door Hem kunnen we daarvan verlost worden. Hij is de Heer en het is ons doel om Hem te dienen, door onvoorwaardelijke overgave en toewijding aan de Here Jezus. God wil ons door Zijn Zoon zoveel geven: liefde, blijdschap, rust, vrede, veiligheid, vrijheid, vergeving van zonden, een relatie met Hem en een eeuwig leven bij Hem!

Satan zal er echter alles aan doen om deze dingen bij ons weg te houden. Voor eeuwig! Hij probeert de waarheid zo te verdraaien dat het lijkt alsof er van God niets mag, terwijl satan juist degene is die mensen slaaf maakt en houdt! Hij zal altijd proberen om mensen af te houden van keuzes voor God, ook onder het mom van "wat is hier nu verkeerd aan?" en "het valt allemaal wel mee." Het resultaat van het volgen van hem is slavernij, gebondenheid en uiteindelijk zelfs de eeuwige dood.

De vraag is: door wie wil jij je laten vormen?

Wil jij God in je leven toelaten, dan kan je het zondaarsgebed bidden.

Wil jij God in je leven toelaten, dan kan je het zondaarsgebed bidden.