Maak je muziekkeuze met God!

Ik luister niet naar de teksten..
Goede en slechte muziek?
Hoe kan ik muziek beoordelen?
Lees meer ..

Bus
Meer over jouw muziekkeuze
Sluiten

Over jouw muziekkeuze

Satanisme in house jaren '90

Satan maakt misbruik van onze kwetsbaarste momenten
Zien wij spoken? Gaat het alleen om de spanning? Deze smoes alleen al is een duivelse truc! Christenen en belangrijke elementen van hun geloof worden belachelijk gemaakt en bijbelse waarheden omgedraaid of uit hun context gehaald. Maar ondertussen is het een dekmantel waarachter men ongestoord z'n gang kan gaan. Het gebeuren speelt zich af op de grens van illusie en werkelijkheid. Vele flyers zijn ronduit occult maar ook de imitatie roept een bepaalde sfeer op. De duisternis trekt bewust of onbewust altijd een aantal mensen aan. Flyers en party's vertonen gevaarlijke religieuze aspecten. De mens is een religieus wezen en zeker jonge mensen zonder veel onderscheidingsvermogen staan hiervoor open! Satan is geen sportieve 'gentleman'. Hij maakt misbruik van onze kwetsbaarste momenten.

Aanwijzingen van satanisme

 • Dansen om omgekeerd kruis in Groningen.
 • Op de party Digital Overdose, september 1998 in Amsterdam bevonden zich op het hoofdpodium 2 omgekeerde kruizen.
 • Videobeelden van satan die Jezus van het kruis rukt.
 • Sex met heiligenbeelden in Amsterdam.
 • Dis-you's. Dit zijn woorden die tijdens vele party's over de bezoe kers uitgesproken worden. Dit in tegenstelling tot de zegen 'The Lord bless you' aan het einde van een kerkdienst. Een aantal betekenissen: onbekwaam maken, uitschakelen, buiten gevecht stellen, dumpen, te slim af zijn, opdienen, kapot maken.
 • Oproepen van demonen (met namen als strongest steel).
 • Jongelui spreken over aparte ruimten waar de satanskerk haar show opvoert.
 • Op de party Mysteryland op 26 juni 1994 liep om circa 1.30 uur een groep van 20?30 satanisten rond. Zo'n grote groep wijst niet op een uit de hand gelopen verkleedpartij. Ook was er een verkoopstand met allerlei satanische artikelen en werden er folders verspreid met een oproep van satan: 'wees mijn soldaten, wij zullen de wereld overwinnen'. De journalist van NOS?radio, die ons had uitgedaagd om dit soort zaken nu eens te bewijzen, stond perplex.
 • Voodoo-party's waar geesten worden opgeroepen onder andere in Utrecht.
 • Een steeds terugkerend videobeeld met een slang en de kreet 'death' in Den Haag.
 • De bekende DJ Rob Gee trekt rond met op auto en platenkoffertje het omkeerwoord 'natas' en op zijn pet en shirt een pentagram.
 • Op de 'Terror Machine' party's in Amersfoort wordt de ordedienst gevormd door leden van een plaatselijke motorclub die er openlijk voor uitkomen satanist te zijn.
 • Wij vragen ons af waarom zoveel kreten van DJ's en MC's (Masters of Ceremony) ondanks het hoe geluidsniveau zo onverstaanbaar moeten zijn.

Men vindt natuurlijk niet op iedere party (openlijk) satanisme.
Al weten velen zich geen satanist, toch bemerken wij binnen de house een groei van de satanische filosofie.

Teksten, oproepen en boodschappen

 • 'Als de heilige oorlog komt, zal je voor mij vechten'
 • 'Change my life' (verander mijn leven)
 • 'I am the creator, I have no option but to sell you all' (ik ben de schepper, ik heb geen andere keuze dan jullie allemaal te verkopen)
 • 'Christ was guilty' (Christus was schuldig)
 • 'Right is wrong' (goed is fout)
 • 'The antichrist is born' (de antichrist is geboren)
 • 'Get on to the light' (ga op naar het licht)
 • 'Be a black arrow of death' (wees een zwarte pijl van de dood)
 • 'I'm god, survive!' (ik ben god, overleef / zie maar te overleven!)
 • 'You wanted to go to hell?..now you are in hell!..sieg hell!' (je wilde naar de hel?.. nu ben je in de hel!.. overwinning aan de hel!)
 • 'This is my territory'(dit is mijn gebied)
 • Oproepen tot rebellie
 • Ontmoedigingen als 'no way out'(er is geen uitweg) en 'did you say it's over? Nothing is over until we decide!' (zei jij dat het over was? Er gaat niets over, totdat wij dat besluiten)
 • Het verder de grond in stampen van aangeslagen housers met 'godvergeten teringtuig'
 • Een kwartier lang vloeken!

Opmerkelijke titels van housenummers

 • Blessed are the sick (gezegend zijn de zieken)
 • ID&T label Hellsound (platenmerk: hellegeluid)
 • World domination by the lords of the underground) (wereldoverheersing door de groep 'de heren van de onderwereld')
 • Demon Dread by hard heads (Demon Vrees door de groep 'de harde koppen')
 • Fuck the children by The babysitter (neuk de kinderen! door De babyoppas.) Als intro klinkt een kinderkoortje 'Jezus houdt van alle kleine kinderen'
 • A sick mind is a true delight (een zieke geest is een ware verrukking)

Bedenkers hiervan grappig of geestelijk ziek?
Hieronder laten wij nog de uit het Engels vertaalde tekst volgen van een nummer dat wij aantroffen op de Thunderdome 16 cd. Dergelijke nummers zouden onze tieners tijdens het huiswerk maken op hun walkman kunnen beluisteren. Misschien kunt u zich voorstellen welk effect zo'n nummer om 6 uur in de morgen op een kapotgeslagen, door drugsgebruik paranoia, veertienjarige heeft. Zijn de bedenkers hiervan grappig of geestelijk ziek?

 • 'Als ze doodgaan komen ze naar mij. Sufferds, ik hoor jullie leugens. Ik hoor hun schreeuwen als ze branden. Moederneukers, ik ga jullie kleine hartjes er eens uitrukken. Oh ja, de geluksvogels en de verdoofden: iedereen gaat dood! En ik zal wachten, want onthoud, mijn nummer is 666. Ik ben het beest en ik wacht op de ventjes, de versufte kereltjes! Hardcore ..., je luistert naar het beest, 666 is het nummer van het beest.'