Maak je muziekkeuze met God!

Ik luister niet naar de teksten..
Goede en slechte muziek?
Hoe kan ik muziek beoordelen?
Lees meer ..

Bus
Meer over jouw muziekkeuze
Sluiten

Over jouw muziekkeuze

Zij verkochten hun ziel

Zij verkochten hun ziel
Het begon al bij de grondlegger van de Rock & Roll, Robert Johnson. Hij was een slechte gitarist, tot het moment dat hij van huis wegliep en zijn ziel verkocht aan satan in ruil voor talent en roem. Teruggekomen speelde hij ineens de sterren van de hemel. Hij werd beroemd, kreeg zelfs een plek in de Rock & Roll Hall of Fame, maar stierf op 27-jarige leeftijd. Uit songteksten blijkt dat Robert Johnson met de grote angst leefde dat satan zijn ziel uiteindelijk zou komen halen.

Metallica: Duivel, neem mijn ziel, betaal er voor met diamanten!
De populaire band Metallica zingt in hun cover van Motorhead’s “Prince” onder andere: “Duivel, neem mijn ziel, betaal er voor met diamanten. De hemel kan me niet schelen, dus huil niet om mij. Ik zal eeuwig branden in de hel, vanaf mijn sterfdag.” Ook hier komt het thema van het verkopen van hun ziel duidelijk naar voren, terwijl ze zich zelfs bewust zijn van de hoge prijs: eeuwig branden in de hel.

DMX: Ik zal op een dag berouw hebben, nu nog niet
Naast rockartiesten zingen ook rapartiesten over het verkopen van hun ziel. Zo zingt DMX: “Ik zal op een dag berouw hebben, nu nog niet, je zult mijn shit (=muziek) overal horen, ik ben nu te gek.” / “Sinds ik met de duivel ben, ben ik één met hem.” / ”Ik heb mijn ziel aan de duivel verkocht, de prijs was laag.”

Is de prijs laag?
Is de prijs echt zo laag? In de Bijbel lezen we dat satan “een moordenaar van den beginne” is. Zijn doel is om zoveel mogelijk mensen met zich mee te trekken de eeuwige duisternis in. Hij doet niet aan lage prijzen of uitverkoop en zeker niet aan ‘gratis’; hij wil jouw ziel eeuwig hebben.

Omgekeerd kruis
Snoop Dogg, een andere grote rapartiest maakte een film waarvan hij het script droomde. In die film vertelt hij dat hij zijn ziel aan satan geeft. De duivel biedt hem roem en rijkdom aan in ruil voor zijn ziel en Snoop neemt het aanbod aan. Hij raakt bezeten door satan en daarna bidt hij bij een omgekeerd kruis.

Satan: 'Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt.'
Het verkopen van de ziel is niet nieuw in satans repertoire. In Mattheüs 4:8-10 wordt beschreven hoe de duivel zelfs Jezus probeert te verleiden om in plaats van uitsluitend God, hem te dienen: “Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.” Satan was geen partij voor Jezus, Jezus weerstond de verzoeking van satan met een tekst uit Gods woord, maar satan heeft sindsdien zijn strijd voortgezet. Hij probeert mensen van de aanbidding van God af te houden om dit naar zichzelf toe te halen.