Maak je muziekkeuze met God!

Ik luister niet naar de teksten..
Goede en slechte muziek?
Hoe kan ik muziek beoordelen?
Lees meer ..

Bus
Meer over jouw muziekkeuze
Sluiten

Over jouw muziekkeuze

Gevaren dance

Sluwe strategie
Juist in deze zogenaamde positieve berichten wordt het misleidende karakter van de dance-scene zichtbaar. Men vindt de sfeer prettig en gemoedelijk. Bij gabberhouse is het duidelijk dat het van de duivel afkomstig is. Excessen als geweld en doden vinden er echter op dance-feesten in veel mindere mate plaats, waardoor het veel onschuldiger lijkt. Wanneer men echter met betrokkenen uit de scene spreekt, blijkt dat dit soort dingen nog steeds wel degelijk voor komen. Maar in grote lijnen werkt de strategie van satan op een veel sluwere manier. We lichten dat wat nader toe.

De dancescene
In het midden van de jaren ’80 ontstond in de homo-scene van de Verenigde Staten de allereerste housemuziek. In diezelfde scene werd XTC als partydrug uitgevonden. Destijds waren veel mensen ervan overtuigd dat homoseksuele relaties en middelen die de geest open zetten voor de duivel en verslaving brengen, niet goed zijn. Inmiddels zijn deze kenmerken van dance deel geworden van onze samenleving. Onder het mom van liefde, vrede en respect wordt radicaal gebroken met Gods gezag. In een publicatie in een orgaan van de Europese Unie uit 2002 wordt XTC al geen drugs meer genoemd, maar een “recreatief middel om plezier te hebben in uitgaansgelegenheden”.

Geconfronteerd met een keuze voor de duivel
Ook dance wordt door de duivel gebruikt om zijn valse boodschap te verkondigen. Op festivals worden bezoekers soms zelfs openlijk geconfronteerd met een keuze voor de duivel. Verpakt in meeslepende beats vraagt een stem of je in het christendom gelooft, of in het hindoeïsme, of in een natuurreligie. Vervolgens legt hij het publiek de mening op dat alle geloven één zijn. Tijdens andere evenementen wordt verteld dat we allemaal zondaren zijn en toch allemaal zullen branden in de hel. In sommige discotheken worden thema-avonden gehouden over religies. Deze hebben bijvoorbeeld als titel: “We zijn allemaal één”. Bezoekers staan dan bij het thema “Christendom” te dansen op een ontzettend groot kruis dat dient als podium.

Uit je dak
Diverse belangrijke spelers in de dance-scene zeggen contact te zoeken met bovennatuurlijke machten om nieuwe inspiratie te krijgen. Elke macht buiten God om is echter van satan afkomstig. Het draait er in de wereld van dance om door middel van de nieuwste technieken en zweverige melodieën een eigen moment van geluk te creëren. In hogere sferen komen, uit je dak gaan, vluchten uit de realiteit. Het is deze ‘trance’ die veel jongeren zoeken in de dance. Even kunnen ze alles achter zich laten en hoeven ze geen verantwoording af te leggen aan de Schepper. Dit is in feite de essentie van iedere zonde.

Acceptatie
Tegenwoordig zijn de gruwelijke excessen minder groot in aantal dan 10 jaar geleden. Demonische gebondenheid en losbandigheid zijn daarentegen veel groter dankzij de grote acceptatie van de ‘vredige’ dance-scene. Deze massale misleiding die mensen van God af brengt, beperkt zich door deze brede acceptatie niet langer tot de muren van een feest, maar beïnvloedt de gehele maatschappij. Deze verandering van de Nederlandse samenleving wordt steeds meer zichtbaar. “Jij hebt jouw waarheid en ik heb mijn waarheid.” “Alles moet kunnen, je mag een ander niets opleggen.”

Redding in Jezus Christus
Deze strategie met onder andere dance als middel komt uit de duisternis. Gods Woord roept daarom niet voor niets christenen op om ‘meer rechtvaardigheid te bewijzen en meer geheiligd te worden’. Laten we voortdurend bidden dat God door Zijn Geest overtuigt van zonden en van de redding die er is in Jezus Christus.