Maak je muziekkeuze met God!

Ik luister niet naar de teksten..
Goede en slechte muziek?
Hoe kan ik muziek beoordelen?
Lees meer ..

Bus
Meer over jouw muziekkeuze
Sluiten

Over jouw muziekkeuze

Slachtoffers in house jaren '90

Housers getuige van drugsdoden
In de eerste jaren vielen enkele tientallen slachtoffers. Daarna verschenen er nauwelijks meer berichten in de pers. Wel vinden we het merkwaardig dat housers ons regelmatig deelgenoot maken van hun verbazing omdat zij getuige zijn geweest van drugsdoden waarover niets in de pers werd teruggevonden. Volgens vooraanstaande medici vormt dit aantal slechts het topje van de ijsberg. Het aantal mensen dat is overleden ten gevolge van de indirecte gevolgen van XTC?gebruik is helaas onbekend.

XTC al in 1986 door Amerikaanse overheid verboden
Volgens professsor Wilson van het Dijkzigt Ziekenhuis te Rotterdam werd het gebruik van MDMA (XTC) al in 1986 door de Amerikaanse overheid verboden vanwege ernstige complicaties. Er werd toen al melding gemaakt van plotselinge sterfgevallen. Hij acht het uitgesloten dat MDMA as medicijn geregistreerd zou kunnen worden. Het is niet te geloven dat er in Nederland wekelijks grote hoeveelheden van deze pillen geslikt worden!

Bij matig gebruik al hersenbeschadigingen
Niet uit te sluiten valt dat na aanvankelijk herstel van de door XTC aangerichte schade alsnog functieverlies van organen zal gaan optreden. Ook kan het zijn dat er gebruikers rondlopen die niet eens vermoeden dat ze iets ernstigs onder de leden hebben. Slechts één XTC-pilletje kan een lever?transplantatie noodzakelijk maken. Ook kunnen problemen met de nieren ontstaan. Onderzoek door de Leidse Universiteit in 1998 toonde al bij matig gebruikers hersenbeschadigingen aan die resulteerden in depressiviteit, geheugen- en concentratie stoornissen. Verder onderzoek moet nog uitwijzen of herstel mogelijk is. Op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is men erg van dit onderzoek geschrokken en wordt er gewerkt aan een aangescherpt beleid met betrekking tot XTC.