Maak je muziekkeuze met God!

Ik luister niet naar de teksten..
Goede en slechte muziek?
Hoe kan ik muziek beoordelen?
Lees meer ..

Bus
Meer over jouw muziekkeuze
Sluiten

Over jouw muziekkeuze

Doe wat je wilt

Aleister Crowley
Slechts een enkeling beseft dat Aleister Crowley een zeer belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van zowel het huidige satanisme als onze hedendaagse cultuur. Hij leefde aan het begin van de 20e eeuw in Engeland en werd door de pers in zijn tijd “de slechtste mens ter wereld” genoemd. Crowley beweerde dat satan hem een boek dicteerde in 1904, genaamd “The Book of the Law” (vertaling: het Boek van de Wet). Dit boek stelt dat er geen wet is boven “Doe wat je wilt”.

Crowley en de New Age
Het boek gaat over het in gang zetten van de eigen wil tegenover de Goddelijke wil. Door middel van dit motto wilde Crowley “een eind maken aan het christendom en een nieuwe hemel en aarde creëren.” Crowley’s nieuwe hemel en aarde verwijzen naar de New Age. In zijn “Book of the Law” wordt satans plan voor de mensheid uitgestippeld. Dit plan bevat de vestiging van de Nieuwe Orde op aarde.

Revoluties
Aan deze Nieuwe Orde probeert satan gestalte te geven door verschillende revoluties. Dit gebeurde onder andere in de drugsrevolutie in de jaren ‘60, waardoor mensen opengesteld werden voor de occulte geesteswereld. Maar ook de seksrevolutie hoorde bij zijn plan. Crowley leefde zijn standpunten zelf voor en was één van de meest onzedelijke mensen van zijn tijd. Hij maakte er geen geheim van geïnteresseerd te zijn in het gangbaar maken van homoseksuele afwijkingen en zelfs ook kindermisbruik.

Crowley en muziek
Crowley’s meest effectieve middel voor de omvorming van de mensen en de samenleving was muziek. De populaire schrijver Albert Goldman stelt dat de populaire jaren ‘60 muziek “de belangrijkste culturele gebeurtenis in de geschiedenis van Amerika was.” “Het was net een aardbeving, het zorgde voor opschudding in het
Marilyn Manson
hele land en brokkelde de muren af van de samenleving zoals we die kenden.” Crowley heeft in zijn leven contact gehad met veel artiesten en volgens zijn leer kan iemand een muzikaal genie worden door het beoefenen van zijn satanisme.

Voorbeelden
Voorbeelden van artiesten en bands die door Crowley beïnvloed zijn: Ozzy Osbourne, Led Zeppelin, de Doors, de Rolling Stones, de Beatles en natuurlijk Marilyn Manson. Deze artiesten hebben duidelijke relaties met Crowley. Zo heeft Ozzy Osbourne een lied geschreven genaamd “Mr. Crowley”, waarin hij hem bezingt. De Beatles plaatsten een foto van Crowley op de voorkant van hun cd “Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band” en de Doors zitten op de achterkant van het cd-hoesje van hun album “13” vergaderd rondom de buste van Crowley.

Muziek wordt gebruikt om de satanische boodschap “Doe wat je wilt” te verspreiden, karakters te misvormen en de menselijke geest te vullen en voor te bereiden op de komst van de antichrist.