Maak je muziekkeuze met God!

Ik luister niet naar de teksten..
Goede en slechte muziek?
Hoe kan ik muziek beoordelen?
Lees meer ..

Bus
Meer over jouw muziekkeuze
Sluiten

Over jouw muziekkeuze

Artiesten en religie

Veel artiesten zijn of waren bezig met religie en/of het zoeken naar God, in de één of andere vorm. Artiesten als Madonna en Britney Spears (Kaballa), Prince (Jehova’s Getuigen), George Harrison (Boeddhisme), Jennifer Lopez (Voodoo), Bob Marley (Rastafari) en John Lennon (Satanisme) bewijzen dat religie ook aanwezig is in popmuziek. Veel artiesten hebben een spirituele goeroe bij wie ze ‘inspiratie’ opdoen. Bij Elvis Presley was bijvoorbeeld zijn kapper, Larry Geller, een spirituele gids. Een bekende goeroe waarbij tegenwoordig veel artiesten hun heil zoeken is Deepak Chopra.

Wat zegt God?
God geeft ons in de Bijbel echter duidelijke waarschuwingen dat we ons niet met valse goden moeten bezighouden. Bijvoorbeeld in de 10 geboden, waar staat: “Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben” . Zoals we hebben gelezen zijn degenen die zich met afgoderij hebben ingelaten niet de minsten binnen de popmuziek. Hun invloed is nog steeds zichtbaar en merkbaar. Veel van deze artiesten hebben de bakermat gelegd voor de huidige popmuziek.