Maak je muziekkeuze met God!

Ik luister niet naar de teksten..
Goede en slechte muziek?
Hoe kan ik muziek beoordelen?
Lees meer ..

Bus
Meer over jouw muziekkeuze
Sluiten

Over jouw muziekkeuze

Kan ik (christelijke) muziek beoordelen?

Voor veel muziek is het niet moeilijk om als christen tot een oordeel te komen of je het wilt luisteren of niet. Maar er is ook veel muziek waar christenen erg verschillend over denken zoals gospelhouse, white metal, holy hip hop, christelijke rock, muziek van gospel muzikanten die over (ge)gaan (zijn) op een seculier contract, muzikanten met erg criptische teksten etc. etc.

Velen verwachten van ons een stellingname. Het is echter onmogelijk om een eenduidig antwoord te geven. Voor- en tegenstanders hebben redelijke argumenten vanuit de praktijk en de Bijbel.

Wij zouden het onjuist vinden als christenen hierin tegenover elkaar zouden gaan staan. Een verdeelde achterban holt de kracht van ons werk uit en satan zou dan een lachende derde zijn! Wij willen voorop stellen dat wij primair een Evangelisatie Stichting zijn en onder andere werkzaam op party's en concerten die naar aard en verschijning niet te vergelijken zijn met festivals en concerten van bovengenoemde muziek. Bij wat we daar zien en meemaken valt elke strijd om deze muziek in het niet.

Wij willen wel een aantal vragen en adviezen neerleggen die er toe kunnen bijdragen om zelfstandig tot een oordeel te komen.

 • Verheerlijken de muzikanten God?
 • Helpen zij mee om Gods koninkrijk te bouwen, of om het af te breken?
 • Kun je aan hun optreden en leven zien dat Jezus Heer is in hun leven?
 • Dienen zij zichzelf of de levende God?
 • Kun je na het luisteren of dansen God er met een rein hart voor danken?

Het is helemaal niet moeilijk om op deze vragen de juiste antwoorden te geven. Wees eerlijk, sjoemel niet met je geweten en blijf radicaal! Doe de muziek die hieraan niet voldoet weg zodat je niet in de verleiding kunt komen om er toch weer naar te luisteren.

Veel christelijke muziek die we tot nu toe gehoord en gezien hebben voldoen aan bovengenoemde criteria. Overigens, niet altijd dekt de naam van de muziek de lading (veel gospelhouse is bijv. geen echte house maar praise met een hele stevige beat en met rap-, en hiphop-elementen).


 • Gospelhouse kan verwarrend en gevaarlijk zijn voor pas bekeerde housers.
 • Echte underground, hardcore en trance leggen op een ons inziens ontoelaatbare manier beslag op de menselijke geest.
 • Veel christenen hebben er een handje van om steeds op het randje van het toelaatbare te balanceren. Neem voor jezelf een veilige grens in acht!
 • De duivel zal altijd proberen te infiltreren, onder andere vanuit de wereldse house en de new age. De christelijke muziekdistributeurs dragen hierin een grote verantwoordelijkheid.
 • Als je aan welke muziek ook verslingerd raakt en er uren achtereen naar luistert, heb je je een afgod geschapen.
 • Ons huis kan gevuld zijn met voortdurende strijd over muziek (dan heeft de satan pas echt zijn zin) óf met gebed en liefde voor elkaar.
 • In het kader van dit onderwerp is ook het lezen van Romeinen 14 van belang.

Nog enkele argumenten en opmerkingen met betrekking tot je muziekkeuze:

 • Gaat het om het helemaal in de muziek opgaan of om een fijn feest, waar de Here bij kan zijn?
 • Kan God door deze muziek heen tot je spreken? Als de muziek de boodschap van het evangelie niet ondersteunt, zit het ons inziens fout.
 • De Bijbel waarschuwt ons nuchter en waakzaam te zijn, het verstand dus nooit uitschakelen.
 • De Bijbel spreekt ook van vreugdevolle feesten. Wel staat God dan steeds centraal. Dat is dan niet alleen voor de vorm.
 • Christenen hebben, de muziekgeschiedenis door, moeite gehad met bijna alle muzieksoorten.
 • De psalmdichters gebruikten ook wereldse melodieën. Een deel van de muziek van Johannes de Heer kwam linea recta uit de kroeg.
 • Insiders vonden vrij veel samples uit wereldse house in gospel house terug. Wij vragen u daarom waakzaam te blijven voor samples uit "verkeerde" muziek.
 • Sommige christenen gaan op een panische manier met deze materie om. Van bijv. een paar stevige houseklanken is bij ons weten nog niemand bezeten geraakt. Wel kennen wij bosjes christenen die bezeten zijn van geld en andere machten zonder dat zij dat zelf onderkennen.
 • Ouders verdiep u in wat in uw kind leeft. Ga eens mee naar zo'n concert en praat er daarna open met elkaar over. Domweg verbieden werkt niet. U kunt uw kind winnen, maar ook voor lange tijd van uzelf en God vervreemden.

Wij willen hier wel keihard stellen: zonder radicaal geloof in de Here Jezus Christus en zonder gevuld te zijn met de Heilige Geest, kan niemand een goed onderscheid maken. Laten wij ons afstemmen op de Heilige Geest en bedenken dat wij wel in deze wereld leven maar niet van deze wereld zijn. De wereldse muziek staat bol van onreinheid en drugs. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Laten wij ons niet bezoedelen, want wij zijn gekocht en duur betaald door het kostbare bloed van de Here Jezus Christus!