Maak je muziekkeuze met God!

Ik luister niet naar de teksten..
Goede en slechte muziek?
Hoe kan ik muziek beoordelen?
Lees meer ..

Bus
Meer over jouw muziekkeuze
Sluiten

Over jouw muziekkeuze

DVD Pointed

Pointed is een discussieprogramma over de invloed van muziek met als doel bewustwording en zo nodig gedragsverandering. We hebben bij het ontwikkelen van Pointed voor een heel andere aanpak gekozen dan bij de eerdere DVD’s, waarbij veel gebruik gemaakt werd van teksten en liederen van specifieke artiesten. Onze veranderde werkwijze heeft twee redenen. We hebben een product willen maken dat niet snel gedateerd is. Daarnaast dagen we hiermee jongeren uit om zélf na te denken over muziek en hun muziekkeuze (i.p.v. alleen geconfronteerd te worden met voorbeelden van diverse songs).

In beide afleveringen van 25 minuten staat een stelling centraal. In aflevering 1 is dit: Muziek doet iets! Aan de hand van straatinterviews en reportages gaan we op zoek naar wat muziek doet. Daarbij kijken we niet alleen naar de negatieve invloed van muziek maar ook naar de mooie kanten. Naar aanleiding van de reportages praten we in de studio verder met vier gas-ten. In aflevering 2 gaan we aan de slag met de stelling: Muziek daar zit iets achter! In deze aflevering is o.a. een reportage te zien van een jongerenwerker en een getuigenis van iemand die negatieve ervaringen heeft gehad met muziek.
Naast deze twee afleveringen is er een werkboekje ontwikkeld om verder te praten over het onderwerp. Daarmee hopen we gelegenheid te bieden om in jongerengroepen verder te praten. Deze opzet maakt van Pointed een programma dat jongeren zelf aan het denken zet over hun eigen muziekkeuze, zonder dat we daarbij ingaan op wat wel of niet mag. Wel richten we on-ze aandacht op wat muziek met je kan doen en we bieden handvatten om je muziekkeuze on-der de loep te nemen.

Bestel de DVD in de webwinkel