Bij Jezus kom je Thuis!

Bus

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring inzake deze website welke eigendom is van Landelijke Stichting Naar House, gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel, hierna genoemd Stichting Naar House. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Stichting Naar House.

Stichting Naar House respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Stichting Naar House. U dient zich ervan bewust te zijn dat Stichting Naar House niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die mogelijk via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens en gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Stichting Naar House, vragen we u eventueel om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in een professionele beveiligde database van Stichting Naar House en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens kunnen ook door Stichting Naar House worden gebruikt om u te informeren over Stichting Naar House producten en -diensten, rechtstreeks of via een veelgebruikte nieuwsbriefmodule zoals bijvoorbeeld de Sway. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Stichting Naar House-mailingen te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Stichting Naar House. Binnen Stichting Naar House hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Stichting Naar House. Alle verzamelde gegevens worden veilig opgeslagen in ons CRM-systeem (Customer Relationship Management) en/of ons intranetsysteem.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de methode onderaan de betreffende email.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies.

Logfiles
Wanneer u deze website bezoekt, verzamelen we web statistieken over uw bezoek, die worden opgeslagen in een logbestand. Met logbestanden kunnen we het gebruik van bezoekers van de site door bezoekers registreren. Logbestanden worden ook gebruikt om mogelijk schadelijke gebruikers te detecteren.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Stichting Naar House. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.