Maak je muziekkeuze met God!

Ik luister niet naar de teksten..
Goede en slechte muziek?
Hoe kan ik muziek beoordelen?
Lees meer ..

Bus
Meer over jouw muziekkeuze
Sluiten

Over jouw muziekkeuze

House en dance

Begin jaren ‘90 werd Nederland overspoeld met ritmische, elektronische klanken van een kwart maat met vaak meer dan 120 beats per minuut en een harde bass-lijn: de gabberhouse. Gabber Piet, DJ Jean en vele andere DJ’s namen veel jonge mannen en vrouwen mee naar een wereld waar ze ‘hun agressie kwijt konden’. In loodsen, zalencomplexen en later in professionele hallen was een duistere, demonische sfeer te vinden.

Gabberhouse
In die periode werd ook de uitgaansdrug XTC enorm populair. Sinds het ontstaan van housemuziek hoorde deze partydrug bij de scene. Onder invloed van veel alcohol, drugs, immoraliteit en harde agressieve muziek, werden grenzen van leven en dood overschreden. Party’s eindigden regelmatig met gewonden en zelfs doden, en bezoekers werden soms achtervolgd door demonische angsten en depressies.

Angst, paranoia, depressiviteit, stemmen in het hoofd
Voor de maatschappij was het in die tijd duidelijk: gabbermuziek is gevaarlijk voor de nieuwe generatie. Christelijk Nederland zag in de housescene duidelijk het werk van de duivel door demonische teksten als “The antichrist is coming” en “I am the black arrow of death”. Maar ook de namen van houseparty’s, house-DJ’s en afbeeldingen op flyers van demonen, de dood en de hel spraken voor zich. Veel jongeren veranderden totaal door de house en bijbehorende levensstijl. Ze kregen last van zaken als paranoia, depressiviteit, stemmen in hun hoofd, onverschilligheid, angst, eenzaamheid, gevoelloosheid enzovoort.

Na de gabberhouse
Aan het eind van het vorige millennium was de gabberhouse commercieel volledig uitgekleed en leek een snelle dood te sterven. Massaal maakten zowel jongeren als volwassenen de overstap naar ‘softere’ housestijlen als techno, mellow en trance, want veel houseliefhebbers konden niet meer tegen de kille en harde gabberjaren. Er moest een tijdperk van liefde, vrede en respect aanbreken. Dit is het Aquarius tijdperk uit de valse New Age-leer. Het verrotte imago van house veranderde in de vrolijke verzamelnaam ‘dance’.

Dance
De dance-scene ontwikkelde zich tot een professionele sector. In plaats van een kale, harde ruimte gevuld met gekleurde lampen en eenvormig uitziende dansende gabbers werden festivals en discotheken uitgerust met lasers, rookkanonnen, visuele projecties op grote schermen en extravagante dansende figuren. Het maakt niet uit welke leeftijd, kleur, achtergrond of seksuele geaardheid men heeft: iedereen is welkom. Opinieleiders, de media en ook veel christenen spreken enthousiast over deze populaire stroming. Ouderen sturen hun kinderen naar een festival of discotheek en gaan soms zelf ook nog naar een dance-evenement.

Dance: belangrijkste muziekstroming 21e eeuw
Volgens een rapport van onderzoeksbureau KPMG uit 2002 is de dance-scene uitgegroeid tot de belangrijkste muziekstroming van de 21e eeuw. Zo telt Nederland ruim 2,3 miljoen mensen tussen de 15 en 35 jaar die geïnteresseerd zijn in de dance. Jaarlijks zijn er minstens 15 dance-evenementen met meer dan 15.000 bezoekers. En deze aantallen lijken alleen maar te stijgen.

Sluwe strategie
Juist in deze zogenaamde positieve berichten wordt het misleidende karakter van de dance-scene zichtbaar. Men vindt de sfeer prettig en gemoedelijk. Bij gabberhouse is het duidelijk dat het van de duivel afkomstig is. Excessen als geweld en doden vinden er echter op dance-feesten in veel mindere mate plaats, waardoor het veel onschuldiger lijkt. Wanneer men echter met betrokkenen uit de scene spreekt, blijkt dat dit soort dingen nog steeds wel degelijk voor komen. Maar in grote lijnen werkt de strategie van satan op een veel sluwere manier. We lichten dat wat nader toe.

De dancescene
In het midden van de jaren ’80 ontstond in de homo-scene van de Verenigde Staten de allereerste housemuziek. In diezelfde scene werd XTC als partydrug uitgevonden. Destijds waren veel mensen ervan overtuigd dat homoseksuele relaties en middelen die de geest open zetten voor de duivel en verslaving brengen, niet goed zijn. Inmiddels zijn deze kenmerken van dance deel geworden van onze samenleving. Onder het mom van liefde, vrede en respect wordt radicaal gebroken met Gods gezag. In een publicatie in een orgaan van de Europese Unie uit 2002 wordt XTC al geen drugs meer genoemd, maar een “recreatief middel om plezier te hebben in uitgaansgelegenheden”.

Geconfronteerd met een keuze voor de duivel
Ook dance wordt door de duivel gebruikt om zijn valse boodschap te verkondigen. Op festivals worden bezoekers soms zelfs openlijk geconfronteerd met een keuze voor de duivel. Verpakt in meeslepende beats vraagt een stem of je in het christendom gelooft, of in het hindoeïsme, of in een natuurreligie. Vervolgens legt hij het publiek de mening op dat alle geloven één zijn. Tijdens andere evenementen wordt verteld dat we allemaal zondaren zijn en toch allemaal zullen branden in de hel. In sommige discotheken worden thema-avonden gehouden over religies. Deze hebben bijvoorbeeld als titel: “We zijn allemaal één”. Bezoekers staan dan bij het thema “Christendom” te dansen op een ontzettend groot kruis dat dient als podium.

Uit je dak
Diverse belangrijke spelers in de dance-scene zeggen contact te zoeken met bovennatuurlijke machten om nieuwe inspiratie te krijgen. Elke macht buiten God om is echter van satan afkomstig. Het draait er in de wereld van dance om door middel van de nieuwste technieken en zweverige melodieën een eigen moment van geluk te creëren. In hogere sferen komen, uit je dak gaan, vluchten uit de realiteit. Het is deze ‘trance’ die veel jongeren zoeken in de dance. Even kunnen ze alles achter zich laten en hoeven ze geen verantwoording af te leggen aan de Schepper. Dit is in feite de essentie van iedere zonde.

Hardcore: wij willen geen media-aandacht!
Naast deze softere muziekstijl hebben enkele Nederlanders de hardcore nieuw leven ingeblazen. Deze vernieuwde gabberscene zet zich sterk af tegen de zogenaamde sprookjeswereld van de dance en wil dit keer geen enkele media-aandacht meer. Door alleen echt hardcore hooligans toe te laten wil de scene zuiver blijven. Met een professionele organisatie worden opnieuw keiharde feesten opgezet waarbij vaak alle morele remmen los gaan. Onder het toezicht van een uitzinnige mensenmassa worden er op deze feesten bijvoorbeeld seks-acts gehouden waarbij vrouwen openlijk gemeenschap met elkaar hebben op het podium.

Acceptatie
Tegenwoordig zijn de gruwelijke excessen minder groot in aantal dan 10 jaar geleden. Demonische gebondenheid en losbandigheid zijn daarentegen veel groter dankzij de grote acceptatie van de ‘vredige’ dance-scene. Deze massale misleiding die mensen van God af brengt, beperkt zich door deze brede acceptatie niet langer tot de muren van een feest, maar beïnvloedt de gehele maatschappij. Deze verandering van de Nederlandse samenleving wordt steeds meer zichtbaar. “Jij hebt jouw waarheid en ik heb mijn waarheid.” “Alles moet kunnen, je mag een ander niets opleggen.”

Redding in Jezus Christus
Deze strategie met onder andere dance als middel komt uit de duisternis. Gods Woord roept daarom niet voor niets christenen op om ‘meer rechtvaardigheid te bewijzen en meer geheiligd te worden’. Laten we voortdurend bidden dat God door Zijn Geest overtuigt van zonden en van de redding die er is in Jezus Christus.

8