Maak je muziekkeuze met God!

Ik luister niet naar de teksten..
Goede en slechte muziek?
Hoe kan ik muziek beoordelen?
Lees meer ..

Bus
Meer over jouw muziekkeuze
Sluiten

Over jouw muziekkeuze

Satan

Echt niet alleen de moderne musici kan je van sympathie met de duivel verdenken. Satan was allang inspiratiebron, ook in de klassieke muziek, bijvoorbeeld bij veel opera’s en operettes.
Klassieke componisten als Wolfgang Amadeus Mozart zijn eveneens door satanisten gesteund en geïnspireerd. Een van de vele voorbeelden hiervan is Mozarts ‘Die Zauberflöte’, waarin rituelen uit de vrijmetselarij zijn verwerkt . Mozart, maar ook Haydn, was vrijmetselaar, Paganini was satanist, Moessorgski schreef een satansmis. Wagner verheerlijkte zijn opera’s uit de heidense mythologische wereld en werd bewonderd door Hitler. Een klassieke musicus kan evenzeer ten onrechte worden verafgood. En zelfs het idolaat aanhangen van een christen muzikant, -spreker, -leider of -schrijver is de Heer een gruwel. Hoeveel geld en aandacht besteden we aan concerten en cd’s vergeleken met investering in bijvoorbeeld de zending en hulpverlening? Met recht is Hij jaloers, Hij en Hij alléén verdient alle aandacht en aanbidding.
De levensstijl van een musicus mag dan voor een christen verwerpelijk zijn, het wordt nog kwalijker als hij wat God verboden heeft door zijn kunst propageert. Privéleven en werk zijn vooral in de moderne muziekwereld dikwijls afkeurenswaardig. Satans invloed is soms in klassieke muziek aanwezig, maar opvallend vaak en openlijk in de moderne muziek.

Volgens Ronald Koops bestaat er een heleboel goede seculiere muziek met goede, neutrale teksten . Niet alles komt uit en is voor de hel. We willen niet overal spoken zien, maar evenmin de kop in het zand steken. De bassist van de groep Demon gaf toe dat de gekozen naam alleen maar een truc was om platen te verkopen. De meeste heavy-metalfans trachten alleen maar te choqueren en iets te lijken wat ze niet zijn. Het occulte imago is een van de manieren om zich machtig te voelen en om bij iedereen als slecht over te komen . Dit is echter slechts de halve waarheid. Zo onschuldig en vrijblijvend is het namelijk beslist niet. Een Amerikaans zendingsgezin kocht op verlof rock-and-roll albums. Al spoedig na hun terugkeer werd de vader bezocht door de toverdokter uit het dorp. Hij wilde weten waarom ze hun God hadden verlaten. Dit had de toverdokter geconcludeerd uit de ritmische beat muziek, wat dezelfde beat is die zij toepassen om demonische geesten op te roepen . In de video “They sold their souls for rock ‘n roll’ vertelt een satanspriester dat muziek een zeer geschikt middel is om zielen voor de hel te vergaren . De bisschop van de kerk van satan, Maarten Lamers, schrijft: ‘De kerk van satan is van oordeel, dat de huidige popmuziek veel waardevolle elementen bevat, ook in levensbeschouwelijk opzicht. Daarom wordt deze muziekvorm door de kerk in ieder op zich gesteund. Popmuziek is als zodanig een uitstekend voertuig voor het verbreiden van de satanische gedachte.’ De gitarist Robert Johnson, de leden van de groep Metallica en artiest Marilyn Manson gaven openlijk toe hun ziel aan de duivel te hebben verkocht, in ruil voor een succesvolle muziekcarrière. De ‘shockrocker’ Manson, die eigenlijk Brian Warner heet, gaf eerder aan herinnerd te willen worden ‘als de persoon die een eind maakte aan het christendom’ . Zanger Alice Cooper vertelde dat satan tijdens het optreden gedeeltelijk de zang en de acts over nam. In 1968 werd Ginger Baker, drummer van The Cream, gevraagd naar zijn emoties tijdens een uitvoering. Hij antwoordde: ‘Het overkomt ons vaak –het voelt alsof ik mijn instrument niet bespeel, iets anders bespeelt het en datzelfde bespeelt alle drie onze instrumenten [verwijzend naar de rest van de groep] Dat bedoel ik als ik zeg dat het je soms bang maakt. Het overkomt ons vaak.’ Satan blijkt een geweldige inspirator te zijn: Een tiener luisterde naar de radio en deelde telkens iets van de woorden mee van de songs die hij nooit eerder had gehoord. Toen hem gevraagd werd hoe hij dit kon, antwoordde de zestienjarige dat dezelfde demoon als die hij kende, de songs geïnspireerd had. Hij legde ook uit dat hij tijdens ‘acid-trips’ demonen enkele songs kon horen zingen die hij later precies zo op opnamen van psychedelische rockgroepen terughoorde.

Gothicaanhangers tonen veel interesse in rituelen en magische praktijken en voeren deze ook daadwerkelijk uit. Men is met name nieuwsgierig naar alles wat te maken heeft met zwarte magie en de duistere kwaadaardige transcendentie, zoals magische muziek, liederen, gezangen, spreuken, vervloekingen, symbolen en handelingen. Men zoekt rituelen en ceremonies op waar bovennatuurlijke krachten worden opgeroepen, en brengt deze occulte kennis in praktijk.
De gothicbeweging is zeer eclectisch omdat het uit alle occulte en magische tradities zijn rituelen haalt, zoals uit wicca, neopaganisme, satanisme, zwarte magie, boeken van Aleister Crowley enz. Ook is er sprake van een eigen creatieve occulte traditie om zelfgemaakte magische praktijken te creëren. Starhawk noemt dit zelf creëren van occulte praktijken de ‘creatieve traditie’ binnen de magische occulte wereld.
Uit de verschillende interviews was het zeer duidelijk dat de meeste gothicaanhangers geloven in wicca of neopaganisme. Daarnaast waren er ook velen bezig waren met occulte of magische praktijken. Het meest gepraktiseerde occulte verschijnsel is het leggen van tarotkaarten, hetgeen volgens de gothicaanhangers daadwerkelijk effectief werkt. Daarnaast wordt er volop in esoterische en occulte werken gelezen en gestudeerd zoals de werken van Aleister Crowley en ‘The Satanic Bible’ van Anton LaVey. Het lezen en bestuderen van esoterische en occulte werken wordt als rustgevend beschouwd en ervaren.

Het oog wil ook wat. Een zondig mens wil bedrogen worden. Dat kan uitlopen op een gevaarlijk gezichtsbedrog. De rockmusical ‘Hair’ was een grove aanval op de kerk. Alles wat God verboden heeft wordt daar juist aangeprezen. De opvolger van Hair was ‘Oh Calcutta’, met als regisseur Maarten Lamers, tevens de Nederlandse bisschop van de satanskerk. ‘Godspell’ en ‘Jesus Christ Superstar’ zijn razend populair geworden. De schrijvers Tim Rice en Andrew Lloyd Webber hadden met deze kaskraker-opera de bedoeling om de zielige Christus door de ogen van de wijze Judas te bekijken en hem niet als God maar als mens uit te beelden . Begeleid door prachtige, meeslepende muziek en knappe artistieke filmopnamen wordt het historische verhaal voor de massa’s verdraaid. Jezus is hier de zwakke mislukkeling. Deze ontheiligende tragikomedie is misleidend. Voor de onwetenden wordt Jezus alleen maar een uitgedoofde superster.
‘Ghouls, attack the church, crush the holy priest, turning the cross towards
hell, ride in satans flames.’ (Demonen, val de kerk aan, vernietig de heilige priester, draai het kruis richting de hel, rijdt in satans vlammen) Dit betekent dus het kruis van Jesus naar beneden omdraaien in het satansteken. Zie daar een schokkend citaat uit de death-metalband "Morbid Angel".
Housers zeggen dat satan op party’s zelf aanwezig is. Er worden demonen opgeroepen door satanisten. Openlijk wordt op houseparty’s gezongen dat satan jongeren voorbereidt op de heilige oorlog tegen God. Op een groot scherm was plotseling Jezus aan het kruis te zien, waarna een duivel met rollende ogen Hem ervan af rukte.
In Duitsland is het satanisme schrikbarend in opkomst. Naar schatting van deskundigen tellen onze oosterburen tussen de 3000 en 5000 radicale satanisten, duivelvereerders die bereid zijn om tijdens rituelen mensen te offeren. De helft van de Duitse jongeren gelooft in astrologie, 54 % gelooft in God. Satanisme is ook onder de Duitse jeugd populair. Kenmerkend voor jeugdsatanisme is het protest tegen de christelijke cultuur. De intensiteit kan zo hevig zijn dat jonge satanisten in hun blinde haat niet zouden terugschrikken voor een moord . Hoe het met de Nederlandse jeugd voorstaat is mij niet bekend, maar ik vrees niet veel beter.
Dat satan steeds openlijker genoemd en vereerd wordt moge duidelijk worden. Na onderzoek concludeert het lid van de werkgroep Popcultuur en spiritualiteit van de Landelijke Hervormde jeugd Raad dat ‘de huidige popkulturen een grote mate van religiositeit vertonen’. De modernste muziek is niet alleen opvallend religieus, maar ook antichristelijk, maar zelfs satanisch geworden. Ongekend populair zijn ‘The Beatles’ geweest. John Lennon van deze popgroep zei: ‘Wij zijn populairder dan Jezus’ en ‘Ik weet dat de Beatles succes zullen hebben als nog geen andere groep. Ik weet het precies –want voor dit succes heb ik de duivel mijn ziel verkocht.’ en ‘Jezus is een knoflook etende, stinkende, kleine, gele, vettige, fascisten-bastaard, katholieke spanjaard’ . Popster en idool Elvis Presley, die in de vijftiger jaren nog ontroerende gospels zong, is extreem verafgood. Over deze ‘king of rock ’n roll’ schreef een biograaf godslasterlijk: ‘The artist or the leader dies for our sins, after permitting us to enjoy them’ (De artiest of de leider sterft voor onze zonde, nadat hij toestond dat we van hen zouden genieten.). Hij meende dat Elvis een messias was .
Net zo als bij de introductie en promotie van drugs en vrije seks, was muziek ook hier weer het middel om muzikanten en vooral de fans van God af te leiden, en wel naar de oosterse afgoderij. De sterren zijn voorgegaan naar het oosten, daar waar de wijzen zouden zijn met hun yoga en (transcendente) meditatie, hare krisjna mantra’s. Wijlen Beatle George Harrison oriënteerde zich op Indiase muziek en reisde in 1968 met zijn band naar India. Daar zat hij met de invloedrijkste band ter wereld vol ontzag aan de voeten van de yogi Maharishi Mahesh die hen beïnvloedde . Hij veranderde subtiel in zijn lied ‘My sweet Lord’ ‘halleluja’ in ‘hare krisjna’.
In een popblad stond een artikel over de death-metal band ‘God Dethroned’ (God onttroond (!)), compleet met foto van de vier bandleden met scherpe punten (kogels?!) aan hun armen. Titels als ‘Ravenous’(vraatzuchtig), ‘No Mercy Festivals’ (geen genade festivals), ‘Bloody Blasphemy’(verdomde godslastering), ‘The Grand Grimoire’ (het grote toverboek (Frans)) voor ‘Morbid Angel’ (ziekelijk engel), ‘Cannibal Corpse’ (lijk van een kanibaal), ‘Obituary’ (overlijdensbericht), ‘Hate Eternal’(eeuwige haat) geven een indruk waar het om te doen is. De schrijver wijdt daar echter opvallend geen letter aan .
Mick Jagger van de Rolling Stones zegt dat Anton la Vey, de oprichter van de eerste satanskerk en schrijver van de satansbijbel, hen heeft geholpen met het inspireren van onder andere het lied ‘Their Satanic Majesties Request’ (Hun verzoek van de satanische majesteiten) en ‘Sympathy for the devil’, waarin het werk van satan verheerlijkt wordt tijdens de kruisiging van de Here Jezus . Jagger gaf toe: ‘Inderdaad, popmuziek is het terrein van de satan. ’ Opvallend dat uit een oeuvre van honderden songs uitgerekend dit de tophit is van deze top-popgroep. Zij organiseerden een gratis concert. Voor de beveiliging huurden de Stones de Hell’s Angels in (!). Wat een vredelievend flowerpower-evenement moest worden, liep genadeloos uit de hand. De angels takelden bezoekers toe met biljartkeus en messen. Eén bezoeker overleed tijdens het concert, volgens sommigen tijdens het nummer Sympathy for the devil. Waar of niet, de Stones hebben het nummer zes jaar niet gespeeld . Wel is dit lied gekozen tot een onofficieel nationaal volkslied voor satanisten . Een ander lied van satansaanbidding van deze groep is ‘Goats Head Soup’(geitenkoppensoep), dat tijdens een echt Haïtiaans voodooritueel is opgenomen. De geitekop is een symbool voor de satan en de Stones hebben hier bewust voor gekozen. Ook oud zijn de teksten: ‘Dance with the devil’, ‘We sold our soul for rock and roll’ (Black Sabbath). Led Zeppelins teksten komen uit oude toverboeken en de muziek ontvangt men uit spiritistische seances. Satanist Alister Crowley, heeft als centrale waarde: ‘doe wat je wil’ – dit is de vervulling van de wet. Hij heeft grote invloed gehad op de bevordering van satanisme, drugs, (homo)seksualiteit, playboy, enz. Ozzy Osbourne, de Beatles, de Rolling Stones, David Bowie zijn door deze satanist beïnvloed . De band Queen zingt in haar lied ‘Bohemian Rhapsody’ ‘Beëlzebul has a devil put aside for me’ (Beëlzebul heeft een duivel apart gehouden voor mij) . De naam KISS (SS in runentekens geschreven) herinnert sterk aan Hitlers SS, waardoor zij niet in Duitsland mochten optreden. KISS schijnt de afkorting te zijn van ‘Knights (of Kids of Kings) in Satans Service’ (ridders of kinderen of koningen in satans dienst). Vreemd dat de oprichters van deze band nota bene de joodse Paul Stanley (Stanley Harvey Eisen) en Gene Simmons (Chaim Witz) zijn.
Dat de satanische invloed alleen maar is toegenomen blijkt uit drie recente dikke catalogi . Een greep hieruit onthult al snel heel duidelijk uit wat voor bron de te koop aangeboden artikelen komen. Zoals al bekend, blijkt Engels de voertaal van de jeugd te zijn. Opvallender is dat veel muziek met accessoires religieus geladen is, maar dan wel van een schokkende, godslasterlijke en satanische lading! De teksten van black metal zijn over het algemeen glashelder: dood aan het christendom en alle lof voor satan. Zoals uit de geschiedenis blijkt moeten deze woorden wel degelijk serieus genomen worden. De meeste antichristelijke bands blijken te zijn voortgekomen uit streng protestantse kringen .

Hieronder een lijst met vele voorbeelden om aan te tonen dat het niet een enkel incident betreft. Zowel de illustraties als de teksten op de platenhoes van vroeger van de L.P.’s en nu van de cd’s openbaren de aard van de muziek. De volgende naamteksten zijn te lezen: Angelcorpse: Iron, blood and blasphemy (Lijk van een engel: ijzer, bloed en godslastering), Annihilator: refreshing of the the demon (vernietiger: verfrissing van de demon), Cenobites: Demons to some …angels to others (Kloosterlingen: demonen voor sommigen, engelen voor anderen), Children of Bodom: Hatebreeder, en Follow the reaper (Kinderen van Bodom: haatfokker en Volg de man met de zeis (de dood dus WJPH)), Death: Spiritual healing, (Dood: geestelijke genezing), Deicide: legion (Godsmoord: legioen)(Als personificatie van de antichrist maakt deze groep muziek die als doel heeft het christendom te vernietigen op allerlei manieren.), Entomed: Sons of satan praise (Begraven: zonen van satans lofzang), Faith No More: the real thing (Geen geloof meer: het ware), God Detroned: The Great Grimoire (God onttroond: Het grote toverboek), Immortal: Pure holocaust (Onsterfelijk: Zuivere volkerenmoord (van de Joden)), Impaled Nazarene (Gespietste Nazarener), JBO: Blastphemie (dubbelzinnig naam: vloek / opblaas en godslastering), Killer Barbis: Sin is in (Moordpoppen: zonde is in), Kreator: coma of souls (Schepper: zieleslaap), Malevolent Creation: the ten commandments (Boosaardige schepping: de tien geboden), Murderdolls: Perfect pissed off beautiful I’M God (moordpoppen: volmaakt woest zijn op iemand prachtig ik ben God), The Bones: bigger than Jesus (de beenderen: groter dan Jezus), Das Ich: Anti’christ (Het ik: antichrist), Judas Priest: Demolition (Judas priester: vernieling, vernietiging) en Screaming for vengeance (Schreeuwen om wraak) en Sin after sin (Judas priester: zonde na zonde), Rotting Christ: Genesis (rottende Christus: Genesis), Slayer: God hates us all (Moordenaar: God haat ons allemaal), Sodom: ‘Til death do us unite, (Sodom: tot de dood ons verenigt) Venom: welcome to hell (Gif: welkom in de hel), Witchhunter: gravedigger (heksenjager: grafdelver). Van ‘Morbid Angel’ is het lied ‘blessed are the sick’ (Ziekelijke engel: zalig zijn de zieken). De leden van deze Death Metal band blijken fascisten te zijn. Behalve de inhoud van de teksten is bij veel Black Metalbands de podiumact erg belangrijk: verkleedpartijen en sterke symboliek zorgen voor een demonische, agressieve en nihilistische uitstraling .

Op T-shirts, waardoor men dus een boodschap uitdraagt, zijn de volgende kreten te lezen: Anathema (vloek), Antichrist, een rond verkeersbord met rode rand daarin een zwart kruis in een wit veld met een rode streep erdoor met tekst: Bad religion (slechte godsdienst); Immortal: sons of northern darkness (onsterfelijk: zonen van de noordelijke duisternis); pentagram met daaronder: Protected by Witchcraft (Beschermd door hekserij), God’s busy (duiveltje eronder) Can I help you?? (God is drukbezig, kan ik je helpen?) Ozzy Osbourne: Prince of darkness (prins der duisternis); Slayer: demon face (doodslager: gezicht van een demon); Korn: Voodoo Doll (Voodoo pop); Gothenburg: 666, Agnostic Front: love to be hated (Agnostische front: liefhebben om te haten); Cradle of Filth: touched by Jesus (bakermat van vuiligheid: aangeraakt door Jezus) Deze band noemt zich ‘supreme vampyric evil (uiterst vampierachtige slechtheid) en legt dus de nadruk op de schoonheid van het kwaad. De boodschap van Cradle of Filth is: ‘als je gelooft in jezelf is alles mogelijk, doe wat je wil doen’. In een popblad zag ik een foto van een T-shirt met de schokkende tekst: ‘Joy to the world Sing for satan!’ .
Opvallend veel doodskoppen, pentagrammen, omgekeerde kruizen, draken, bokkenkoppen, duivels en demonen, galgen, ‘Sacred talismans’ (heilige amuletten), kristallen bollen, zwaarden zijn er te zien. In deze catalogi worden ook geweld- en seksvideo’s, zwaarden en dolken, boeken over hekserij en voodoo, weedbladeren, stickers o.a. het ichtus-symbool met daarin de naam satan, zelfs schedels te koop aangeboden. Blijkbaar is er een markt voor.

Posters en flyers liegen er ook niet om. Satan afgebeeld als bok en doodshoofden staan garant voor een heftig concert. Wat denkt u van deze: ‘Club Nightmare BACK FROM HELL’ (Club nachtmerrie terug van de hel) en ‘From the gates of HELL NiPa Events Presents: Night of the DEMONS.’ Onder dit opschrift van een poster is te zien hoe een vastgebonden man (clown) door ontelbare wezens met messen of zwaarden wordt bewerkt. Met recht hardcore. Verder las ik namen als ‘Christan Death’ (christelijke dood), ‘Lover of Sin’ (liefhebber van zonde), ‘Diet of Worms’ (wormendieet).

De Overijsselse death metal-groep ‘Altar’ (altaar!) heeft op Wâldrock haar vierde cd gepresenteerd: ‘In the name of the father’ (in de naam van de vader) met kritiek op het christendom. De eerste cd heet trouwens ‘Youth against Christ’ (jeugd tegen Christus). Concerten werden op last van een burgemeester vaak afgelast. Het gaat zanger Edwin Kelder niet zozeer om God zelf, maar om de christenen . Dit alles laat de luisteraar niet onberoerd. Bezetenheid door demonen kan het gevolg zijn.

Antisemitisme en neo-nazisme

Muziek blijkt een machtig middel om een boodschap over te dragen. Ook een politieke of racistische boodschap, die voortkomt uit en leidt tot de hel. Niet alleen de christenen moeten het telkens van satan ontgelden, ook de Joden. God is onaantastbaar en onoverwinnelijk, maar zijn volk of kinderen worden wel als een prooi door de duivel belaagd. De Noorse Kristian Vikernes, die als overtuigd paganist (heiden) en nationaal-socialist zijn naam veranderde in Varg (betekent wolf) Vikernes, is veroordeeld tot 21 jaar voor moord en drie brandstichtingen in diverse kerken. In de gevangenis speelt hij gewoon verder Black Metal in zijn eenmansband Burzum. Zijn muziek wordt verkocht in allerlei platenwinkels ondanks de met hakenkruisen geïllustreerde cd hoesjes. Varg Vikernes was een van de eerste Black Metaltypes die paganisme verbond met de nationaal-socialistische ideologie. Hij ziet overeenkomsten in de strijd tegen de christelijke en Joodse religie en de ideologie van het nationaal socialisme. Hij strijdt tegen de wereldoverheersing van de Joden.
Het 850-jarige kerkgebouw in het Noorse plaatsje Gjerpen, werd na een langdurige restauratie een van de mooiste kerkgebouwen van Noorwegen, maar is kort erop beklad en in brand gestoken. Twee verdachten van rond de 25 jaar oud met neonazistische sympathieën zijn gearresteerd .
Van de Duitse Black Metalband ‘Absurd’ geldt hetzelfde als voor Burzum. Drummer Jarl Flagg Nidhoegg (pseudoniem van Hendrik Möbus) van ‘Absurd’, vermoordde met twee anderen een in zijn ogen te linkse medescholier. Hiervoor zat hij vijf van de acht jaar cel uit, maar dat had hij er graag voor over. Het zien van de angst in iemands ogen op het moment van de moord noemde hij een geweldige ervaring. ‘Absurd’ brengt de Hitlergroet tijdens de concerten en boycot producten waarvan men weet dat ze door Joden zijn vervaardigd. De satansgroet of bokkegroet (vuist waarbij alleen de pink en wijsvinger omhoog steken) zien we trouwens ook steeds meer bij concerten. Het platenlabel van ‘Absurd’ heet ‘Darker than Black Records’ (donkerder dan zwarte platen/ opnames). Dit label brengt platen uit van bands uit de paganistische/nationaal-socialistische hoek, zoals Kristallnacht. Deze band zegt dat zij aanhangers zijn van een arische oorlog tegen de Joden, communisten, homoseksuelen, buitenlanders en allen waarvan zij vinden dat ze niet in Frankrijk thuishoren. De Nederlandse distributeurs van ‘Darker than Black Records’ is o.a. Daimonion (!) uit Schiedam. Het fascistische Amerikaanse label ‘Dungeons of Darkness’ (kerker van duisternis) heeft een verzamel-cd uitgebracht van nationaal-socialistische Black Metalbands. Bij de eerste 88 exemplaren ontvangt de besteller een zakje met zand dat afkomstig is uit Auschwitz! Het openingslied van het album Slayer van de groep Def Jam: Reign in Blood (Doodslag: Regeren in bloed) begint met de woorden: Auschwitz, wat pijn betekent.
Een Nederlander maakte een omstreden clip voor een digitale videoreclame voor het niet bestaande technofeest ‘Housewitz’. In het filmpje is onder meer een hek met de inscriptie ‘Tanzen macht frei’(Dansen maakt vrij) te zien, een verwijzing naar de poort van het voormalige concentratiekamp Auschwitz met de tekst ‘Arbeit macht frei’. Na twaalf dagen hadden al een kwart miljoen mensen deze clip via internet bekeken.
Def Jam vertelt ons dat de brute dokter van het Nazi-concentratiekamp Joseph Mengele, de ‘Engel des Doods’ was: een ‘sadist van het nobelster soort’ die ‘zwoegde ten bate van het Arische ras’ en ‘opereerde zonder verdoving.’ Frankrijk kent een zeer groot aantal nationaal-socialistische black-metalbands en vanuit die kringen zijn ook aanslagen gepleegd, islamieten en Joden gemolesteerd en begraafplaatsen ontheiligd . De Franse minister van Binnenlandse Zaken wil maatregelen nemen tegen racistische rap, bijvoorbeeld de groep Sniper . Vervolgens is er een Nederlandse Black Metal band die ‘Holocaust’ heet en een cassette ‘Holocaust revival’ uitbracht. En wat te denken van de housetekst ‘zeg Roodkapje waar ga je henen? Naar de gaskamer.’ Daarop volgt een doffe dreun. Na veel herhalingen wordt één letter veranderd: ‘Zeg Joodkapje waar ga je henen? Naar de gaskamer.’ Muziek wordt dus gebruikt om politieke propaganda te verspreiden. Het zou zeker niet de eerste keer zijn dat extreem rechts probeert via een subcultuur toegang te krijgen tot de hoofden van jonge mensen . Ondanks protesten van het Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI), heeft de burgemeester van Eindhoven besloten om een concert door twee extreemrechtse, antisemitische Duitse bands niet te verbieden. Het betreft hier ‘Rassenhass’ en de in fascistische kringen populaire skinheadband ‘Oidoxie’. De laatste groep bezingt Zyklon B, het gas waarmee miljoenen Joden zijn vergast. Dit concert heeft, volgens de landelijke antifascistische organisatie AFA, als motto ‘Rock gegen ZOG’ (Zionist Occupation Government), mag dus toch doorgaan nota bene nog wel een dag voor de herdenking van de Kristallnacht . Omdat de Kroatische muziekgroep Thompson nazi-sympathieën aanhangt, is hun concert in Amsterdam-noord wèl afgelast. Veel (3700) fans, die zelfs met bussen uit België en Duitsland kwamen, waren te laat ingelicht en kwamen dus tevergeefs .
De leider van de rechts-extremistische Duitse popband Landser, Michael Regener, is wegens raddraaierij tot drie jaar en vier maanden celstraf veroordeeld. De rechtbank in Berlijn achtte bewezen dat hij met zijn twee medemuzikanten nazi-propaganda heeft verspreid en zich aan opruiing schuldig heeft gemaakt. Zeker vier teksten op hun cd’s wekken haat en geweld op .
De Nederlandse rapgroep Nieuwe Allochtone Generatie (NAG) zingen in hun lied Kankerjoden ‘Moslims weten dat de wereld binnenkort vergaat, jullie joden moeten weten dat ik jullie haat. Het gaat verder over doden van vieze Joden .
Op een school/discofeest zag en hoorde ik zelf jongens heftig dansen op de eindeloos herhaalde tekst ‘Sieg Heil’. Deze jongelui ontbreekt het aan gezond historisch besef. En als zij zich wel bewust zijn van de herkomst van deze uitroep, dan hebben zij er blijkbaar geen moeite mee om bewust of onbewust te shockeren.
Veel jeugd zal waarschijnlijk niet de ernst en de realiteit van dit alles inzien, maar het puur onschuldig vinden. Maar de geestelijke wet ‘Wie u (Jacob Israël) vervloekt, zij vervloekt en wie u zegent zij gezegend. (Gen.27:29, Jes.54:15) geldt en werkt.
God, hemel, satan en hel zijn voor de meeste jonge mensen slechts onschuldige verzinsels. Met satan kun je anderen shockeren. Satan vindt ongeloof in hem prima, want dan kan hij ongestoord zijn destructieve werk doen. Hij laat zijn masker steeds meer vallen. Hij blijkt aanbeden te willen worden, in ruil bijvoorbeeld voor beroemdheid. Helaas wordt hij onvoldoende serieus genomen. Vroeger werkte hij nog bedekt.

In de jaren 1983 -1985 werden we opgeschrikt door zogenaamde ‘omkeertechniek’ of ‘terugspoeltechniek’ of ‘backward masking’ . Christenonderzoeker van Baaren uit Nederland Yaroll uit Amerika bracht dit aan het licht. Hij schreef dat als rock-artiesten deze terugspoel-en vermommingstracks op hun LP’s overnemen, de satanskerk dan een lucratief contract aanbiedt, dat naast geldelijke vergoeding de belofte inhoudt, dat als iemand in de sector waarin hij werkzaam is, iets van het occulte laat doorwerken, satan in ruil daarvoor bepaalde voorrechten verleent.
Sommige componisten hebben de bedoeling om het bewustzijn van de hoorders onbewust te beïnvloeden. Toenmalig staatssecretaris van der Reijden van volksgezondheid bevestigde dat wetenschappelijk voldoende is vastgesteld dat de omkeertechnieken het gedachtepatroon onbewust kunnen beïnvloeden. Zo gebruikten ‘The Beatles’ als een van de eersten de omkeertechniek in hun lied ‘Ob-la-di, ob-lada, live goes on, bra, la la la la, live goes on’. Omgekeerd zou dit worden ‘Hi devil, he’s devil.’(hallo duivel, hij is een duivel) . De groep ‘Queen’ (koningin) zong het lied getiteld ‘Another one bites the dust’ (nog een / een andere bijt in het stof), dat omgekeerd te horen geeft: ‘Start to smoke marihuana’ (begin met het roken van marihuana) en elders: ‘satan mag geen beperkingen worden opgelegd’ . Op het nummer van Black Oak Arkansas ‘When electricity came to Arkansas’(toen elektriciteit in Arkansas kwam) hoort men op een onduidelijk klinkend deel geschreeuw van de groep in nauwelijks verstaanbare woorden. Als dit deel in tegengestelde richting wordt afgedraaid, hoort men duidelijk: ‘satan, satan, hij is god, hij is god.’, afgesloten met satanisch gelach. Het nummer ‘Stairway to heaven’ (trap naar de hemel) van Led Zeppelin, hoort men ‘er is nog tijd om een andere weg te kiezen’. Achterstevoren afgedraaid hoor je echter: ‘Mijn dierbare satan, niemand anders baande de weg’ . En achteruit gedraaid geeft dit ook te horen ‘Oh, I will sing because I live with satan’(o, ik zal zingen omdat ik met satan leef) . Is de menselijke geest in staat om deze verborgen boodschappen te decoderen? De producenten van deze techniek blijken hiervan in elk geval wel van overtuigd! Naar aanleiding van zijn openlijke waarschuwingen hiertegen, ontving de heer J.J. Frinsel sr. een brief van het genootschap van ‘de tempel des doods’: ‘Publiceer niets meer over de praktijken van onze Heer Satan als uw leven u lief is. Probeer ook niet de erbij betrokken artiesten ervan te overtuigen dat ze er verkeerd aan doen om aan dit soort praktijken mee te werken, want wij hebben ons reeds geïnfiltreerd in de platenindustrie en kunnen zodoende door allerlei moderne technieken de boodschap van Satan verspreiden en zo een hel op aarde creëren met Satan als enige Heer en Meester. Niets kan en niets zal ons stoppen bij deze voorname missie’ . Wat een satanische grootspraak. De echte waarheid verkondigt het lied: ‘Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is, Hij is de hoogste Heer!’ .
Naar aanleiding van de beschuldigingen van stichting Moria, uitgever van de brochure ‘(Verborgen) gevaren in de popmuziek’ (auteur J.I. van Baaren), sleepte in 1985 de Satanskerk deze stichting voor de rechter. De Satanskerk voelde zich namelijk nota bene ‘in eer en goede naam aangetast.’ Ten onrechte zou de satanskerk maatschappijondermijnend werken en jonge mensen aanzetten tot zelfmoord. De christen-advocaat van stichting Moria las echter voor uit de satansbijbel: ‘Allen die in God geloven worden vervloekt.’ Ook volgde een instructie hoe de satanist een vijand moet vernietigen . Hoewel de rechter het niet als zijn taak beschouwde een oordeel te geven over geschillen van levensbeschouwelijke aard, achtte hij st. Moria niet schuldig aan onrechtmatige uitlatingen ten aanzien van de eer en goede naam van de Kerk van satan. De kerk van satan bleek bovendien geen rechtspersoonlijkheid toe te komen .
Een christen hoeft voor deze vreemde techniek niet bang te zijn. Immers ‘Hij die in ons is, is meerder dan die in de wereld is.’ (Jac.4:7) We kunnen de duivel hier ook overschatten. Als we zo makkelijk te beïnvloeden zouden zijn, wat zou er dan allemaal aan negatieve maar ook aan positieve dingen in ons onderbewuste brein rondspoken, als we wat we horen ook nog zouden omdraaien? Is de mens werkelijk zo makkelijk te manipuleren? Kan satan om de vrijheid van de mens heen om ja of nee tegen hem te zeggen, komt hij zomaar binnen zonder invalspoort?