Maak je muziekkeuze met God!

Ik luister niet naar de teksten..
Goede en slechte muziek?
Hoe kan ik muziek beoordelen?
Lees meer ..

Bus
Meer over jouw muziekkeuze
Sluiten

Over jouw muziekkeuze

Wat zegt de bijbel over muziek?

Het is goed om ook te kijken naar wat God in Zijn Woord heeft gezegd over muziek. We zullen dit doen aan de hand van het Bijbelboek Psalmen en enkele andere gedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament.

De Psalmen
Het bijbelboek Psalmen was de bundel geestelijke liederen van het volk Israël. In Hebreeuwse bijbels heet het “Sefer tehillim”, dat is “Boek van de lofprijzingen” of “lofzangen”. De Psalmen zijn door God Zelf gegeven in Zijn Woord.

In de Bijbel openbaart God zich aan de mens. In de Psalmen horen we echter ook de echo die de stem van God oproept in het mensenhart: de mens antwoordt zijn Schepper. Hij geeft uitdrukking aan zijn geloof, zijn dankbaarheid, zijn aanbidding, zijn verdriet, zi... Lees verder...

Agenda


Wordt geladen...