Maak je muziekkeuze met God!

Ik luister niet naar de teksten..
Goede en slechte muziek?
Hoe kan ik muziek beoordelen?
Lees meer ..

Bus
Meer over jouw muziekkeuze
Sluiten

Over jouw muziekkeuze

New-Age invloeden in house jaren '90

Onwetend en onbeschermd in de geestelijke wereld
New Age-plannen spreken van zogenaamde planetaire of luciferische wijdingen waarbij duizenden mensen gelijktijdig met de geestelijke wereld in verbinding worden gebracht om daarna onder invloed van geestelijke meesters verder te leven (dus een imitatie van Pinksteren). Wij schromen niet om hier een verbinding te leggen met het massaal gelijktjdig in trance 'uit je dak gaan' op houseparty's: de geest van de housers wordt opengelegd terwijl ze zich onwetend en onbeschermd in de geestelijke wereld bevinden. Het is enerzijds afschuwelijk om te beseffen en anderzijds onvoorstelbaar, dat new-agers en satanisten meer van dit soort zaken weten dan het merendeel van de christenen in ons land. Wij hebben gesproken met bezoekers die speciaal kwamen om op deze manier met de machten der duisternis in contact te treden. Ook hebben we gesproken met uitgetreden satanisten die op party's demonen opriepen.

Hoge prijs moet worden betaald
House heeft duidelijke religieuze aspecten zoals eenheidsgevoel, onderlinge liefde (kunstmatig, door drugsgebruik opgewekt!), liturgische elementen, rituelen, spirituele ervaringen e.d. Dat in Europa onder andere New Age?groepen en ZIPP's (Zen Inspired Pagan Professionals, betekenis: door Zen-Boeddhisme geïnspireerde beroepsheidenen/ satanisten) mede aan de basis van house staan, is dan ook niet verwonderlijk. Na de afval van het christelijke geloof is bij veel mensen een geestelijke leegte ontstaan die om opvulling vraagt. House spreekt hierin de jongelui sterk aan, maar alleen al de prijs die ze moeten betalen maakt duidelijk welke macht we aan het werk zien.