Maak je muziekkeuze met God!

Ik luister niet naar de teksten..
Goede en slechte muziek?
Hoe kan ik muziek beoordelen?
Lees meer ..

Bus
Meer over jouw muziekkeuze
Sluiten

Over jouw muziekkeuze

Bestaan er in geestelijk opzicht slechte muziekstijlen?

De verschillende muziekstijlen zijn grofweg te verdelen aan de hand van de volgende elementen:
1. Vorm (ritme en tempo)
2. Instrumentgebruik (akoestisch tegenover elektrisch/ klankvervorming)
3. Stemgebruik / manier van zingen
4. Volume
5. Buitenmuzikale elementen (gedragskenmerken)

Alle muziekstijlen hebben bepaalde elementen waarop de nadruk ligt. Veel muziekstijlen zijn ook verbonden met bepaalde boodschappen. Daarom bepaalt de stijl vaak voor een groot deel de inhoud (boodschap) van de songs. De stijlen ademen een bepaalde 'sfeer' uit. Bij de vraag of bepaalde muziekstijlen slecht zijn, zou u dus de belangrijkste elementen van de stijl kunnen aangeven, en die naast de Bijbelse richtlijnen leggen. Het blijft echter de vraag of we een bepaalde muziekstijl per definitie als goed of slecht kunnen betitelen. Denk hierbij aan 1 Timotheüs 4 versen 4 en 5 waarin staat: “Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt: want het wordt geheiligd door het woord Gods en door gebed". Over de vraag wat goede of slechte muziek is, kan je bij de volgende vraag meer lezen.