Maak je muziekkeuze met God!

Ik luister niet naar de teksten..
Goede en slechte muziek?
Hoe kan ik muziek beoordelen?
Lees meer ..

Bus
Meer over jouw muziekkeuze
Sluiten

Over jouw muziekkeuze

Met de moderne muziek mee?

Hieronder volgt een vrij diepgaand artikel over popmuziek van de hand van drs. W.J.A. Pijnacker Hordijk, zie ook op de website www.stichting-promise.nl, op deze site wordt het artikel regelmatig bijgewerkt en zijn ook andere artikelen van zijn hem en anderen te lezen. Dit artikel kan worden gezien als een aanvulling (met de nodige details) op de overige informatie op deze site.


Met de moderne muziek mee?

  • ‘Laat niemand u met holle woorden bedriegen; want daarom juist komt Gods toorn over de kinderen der ongehoorzaamheid. Wordt dus hun medeplichtigen niet! Wees kinderen van het licht. Vroeger was u duisternis, thans bent u licht in de Heer; gedraagt u dan ook als kinderen van het licht. Want de vrucht van het licht bestaat uit allerlei goedheid, gerechtigheid en waarheid. Onderzoekt wat welbehaaglijk is aan de Heer; en neemt geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar keurt ze af. Want wat door hen in het geheim wordt gedaan, is te schandelijk zelfs om het te noemen. Alles echter, wat afkeurenswaardig is, wordt openbaar gemaakt door het licht; want het licht maakt alles openbaar. Daarom wordt er gezegd: ‘Ontwaak, jij slaper; sta op uit de doden en Christus zal over je lichten’ (Ef. 5:6-14).

Muziek: goed of kwaad? Wereldmijding of wereldwijding? Is muziek wel zo simpel in een zwart/wit-schema te passen? Jijzelf, je kinderen of leerlingen die zich zo intensief met muziek bezig houden, kunnen misschien nog moeilijk onderscheid maken tussen licht en duisternis. Je ontdekt de duisternis pas als je het licht hebt gezien. Het lijkt zinloos om aan een blinde uit te leggen hoe duister de nacht is. Het zicht van ziende mensen scherper stellen is wel zinvol. Nog beter gezegd: later we luisteren naar wat de Geest tot de gemeente zegt over de schijnbaar alomtegenwoordige moderne muziek.