Maak je muziekkeuze met God!

Ik luister niet naar de teksten..
Goede en slechte muziek?
Hoe kan ik muziek beoordelen?
Lees meer ..

Bus
Meer over jouw muziekkeuze
Sluiten

Over jouw muziekkeuze

Hoe ontstaat er een binding via muziek?

Geestelijke wereld
De Bijbel leert ons dat er een geestelijke wereld is die niet met de natuurlijke ogen te zien is. In deze wereld, die om ons heen is, zijn er twee kanten. De ene kant van God de Vader, Zijn Zoon Jezus, de Heilige Geest en Gods engelen, de kant van het licht; en de andere kant van de duisternis, de satan en zijn gevallen engelen (=demonen). Met beide kanten van de geestelijke wereld kan er een binding ontstaan. Hoe deze binding ontstaat, zullen we in dit hoofdstuk beschrijven.

Binding met God
Allereerst zullen we vertellen hoe we een binding met God kunnen aangaan. Wij kunnen als mensen de keuze maken om Gods aanbod, om met Hem in contact te komen, te accepteren en een relatie, een liefdesverbinding, aan te gaan met God. Dit is mogelijk door bekering van het oude zondige leven en door in gebed de Here Jezus welkom te heten in ons hart. God zal mensen die deze keuze maken dan steeds meer laten zien wie Hij is en hen van binnenuit vernieuwen en vormen zodat ze steeds meer een afspiegeling worden van de levende God. De mate waarin wij ons overgeven aan Gods werk is bepalend voor de snelheid en de mate waarin we op Jezus zullen lijken. Op deze manier verbindt God ons aan Zich en kunnen wij ons door een bewuste keuze aan Hem laten verbinden. Deze verbinding is geen knellende band, maar een band van liefde waarin een vrijheid, vrede en rust te vinden is die nergens anders geboden wordt. In een levende relatie met God wordt ons karakter gevormd en worden we een afspiegeling van God op deze aarde.

Binding met de duivel
De duivel gaat anders te werk. In tegenstelling tot onze liefdevolle, geduldige God, die op onze keuze wacht, komt de duivel ongevraagd mensenlevens binnen. De Bijbel zegt dat de duivel een dief is, die ongevraagd binnenkomt om te roven en te stelen. Hij rooft de vrijheid en vrede van mensen en uiteindelijk is hij er op uit ook de ziel van de mens en het leven van de mens te roven. Satans eerste stap hiervoor is de geest van de mens te openen via allerlei middelen. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld het leggen van tarotkaarten, het oproepen van geesten, drugsgebruik, et cetera. Eén van de middelen die hij gebruikt om mensen te openen is muziek. Vooral wanneer dit gebeurt in combinatie met geestverruimende middelen. De naam van deze middelen draagt het al in zich: ze verruimen je geest. Deze middelen zorgen ervoor dat de natuurlijke bescherming, die we van God hebben gekregen om met onze wil dingen uit te selecteren, doorbroken wordt. Vooral wanneer iemand in trance is, en dus in een ander bewustzijnsniveau, is dit het geval. Dat is de eerste fase in de methode van satan om mensen aan zich te binden. Doordat mensen dan open zijn, gaat muziek meteen naar de emotie en opent hen nog sterker. Dan wordt het zaad van de duisternis (o.a. teksten, beelden) bij de persoon naar binnen gebracht, vaak urenlang achter elkaar. Dat dit invloed heeft op mensen is onvermijdelijk. Jongeren veranderen enorm door de invloed van muziek. En ook hier geldt: hoe meer men zich overgeeft, hoe meer men een afspiegeling wordt van de duisternis. Zo krijgt de duisternis gestalte en wordt de binding gelegd in mensenlevens.

Onderbewustzijn
Er is onderzoek gedaan naar de invloed van het onderbewustzijn van de mens op zijn gedrag. Men heeft dit bijvoorbeeld gedaan door tijdens een bioscoopfilm een korte flits van een Coca-cola logo te laten zien. Deze flits was zo kort dat men het ‘bewust’ niet eens opmerkte. Toch zorgde de opname in het onderbewustzijn ervoor dat de verkoop van Coca-cola in de pauze steeg. Als zo’n kort beeld, opgenomen in het onderbewustzijn, al invloed op het gedrag van mensen heeft, is het effect van een avond of nacht jezelf (onder invloed van geestverruimende middelen) overgeven aan muziek uiteraard enorm. De duivel grijpt deze kans om jongeren vol te stoppen met alles wat uit de wereld komt. Onreinheid, goddeloosheid, hardheid, haat, zelfzucht, et cetera. Dit doet hij via al de menselijke zintuigen. Teksten via de oren. Harde, duistere, onreine beelden door films, dia’s en acts via de ogen. Monden gebruikt hij om de duisternis mee te zingen en via het gevoel brengt hij zijn sfeer urenlang achter elkaar over mensen heen. Onder invloed van al deze invloeden worden karakters vervormd, normen en waarden vervagen of verdwijnen volledig, ideeën veranderen en men gaat de duisternis fijn vinden omdat het ‘klikt’ met de zondige natuur van de mens. Dit is de werkwijze van satan om mensen te vormen en hen te binden, in dit geval gevangen te nemen.