Maak je muziekkeuze met God!

Ik luister niet naar de teksten..
Goede en slechte muziek?
Hoe kan ik muziek beoordelen?
Lees meer ..

Bus
Meer over jouw muziekkeuze
Sluiten

Over jouw muziekkeuze

Goede en slechte muziek?

Wat is in geestelijk opzicht goede en slechte muziek?

Er staan in de Bijbel diverse teksten, waaraan we onze muziek kunnen toetsen. Allereerst uiteraard de 10 geboden. Daarnaast zijn enkele andere voorbeelden:

  • "Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedig-heid, matigheid."

en

  • "Voorts broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat."

Kunnen wij deze dingen van onze muziek zeggen? Hierbij is het goed om in ons achterhoofd te houden, dat normen en waarden ook kunnen verschuiven en onderscheidingsvermogen kan worden 'afgestompt' door bijvoorbeeld veel naar bepaalde muziek te luisteren. Het is belangrijk om Gods normen aan te houden!