Maak je muziekkeuze met God!

Ik luister niet naar de teksten..
Goede en slechte muziek?
Hoe kan ik muziek beoordelen?
Lees meer ..

Bus
Meer over jouw muziekkeuze
Sluiten

Over jouw muziekkeuze

Presenatie Muziekkeuze en je relatie met God

Naar House verzorgt presentaties over muziek voor jongeren en ouderen van voornamelijk kerken en scholen. Indien u een presentatie in uw omgeving wilt, kunt u dit melden aan de medewerkers van ons kantoor. Zij spreken dan een datum met u af en sturen u een bevestigingsformulier. Hieronder geven wij kort weer hoe onze presentatie verloopt.

Het doel van de presentatie is:
Mensen waarschuwen voor de gevaren van bepaalde muziek, door de geestelijke wereld erachter aan het licht te brengen en ze, zo nodig, oproepen om te kiezen voor het Evangelie van Jezus Christus en een leven met God. Daarnaast mensen helpen met de vraag welke muziek wel bijbels verantwoord is.

Normaal gesproken zijn twee of drie van onze medewerkers ongeveer een uur voor aanvang aanwezig. In deze tijd richten zij enkele tafels in met voorlichtingsmateriaal over Naar House en muziek. Dit materiaal kan in de pauze en na de presentatie worden ingezien en worden meegenomen. Verder bidden zij in principe in deze tijd samen met enkele van uw medewerkers voor de presentatie en de uitwerking daarvan.

De presentatie duurt ongeveer twee uur en is als volgt ingedeeld:

  1. Opening met gebed (door één van uw of onze medewerkers).
  2. Voorstellen presentator
  3. Korte voorlichting over (de activiteiten van) stichting Naar House.
  4. Intro thema muziek
  5. Uitleg geestelijke wereld en binding door muziek (incl. videofragmenten)
  6. Pauze.
  7. Uitwerking zondige natuur en karaktervorming door muziek (incl. videofragmenten
  8. Gelegenheid voor het stellen van vragen door de aanwezigen aan onze medewerkers en er is eventueel ruimte voor een discussie.
  9. Afsluiting met gebed (door één van uw of onze medewerkers).

De videofragmenten zijn deels afkomstig van de documantaire "They sold their souls for rock 'n roll" die Naar House verspreidt. Hierin zijn ook artiesten te zien die openlijk werken van Gods tegenstander promoten, wat als schokkend ervaren kan worden. Bijgevoegd is een artikel over deze documantaire.

Voor ouderen/ ouders
Naar House wordt over het algemeen gevraagd voor presentaties gericht op jongeren. Wij wijzen u op de mogelijkheid een vergelijkbare presentatie door ons te laten verzorgen, maar dan specifiek gericht op ouderen/ouders. Ook een goede voorlichting van hen is erg belangrijk voor de inleving in en de communicatie met jongeren.

Kosten
Tot slot is het vermelden waard dat we een vergoeding van € 95,00 vragen als tegemoetkoming in de kosten van de presentatie. Deze vergoeding is gebaseerd op de gemiddelde kosten van de presentaties door het hele land. Indien u deze onkostenvergoeding niet of slechts gedeeltelijk kunt betalen, dan is dat met ons bespreekbaar.
Bestel de presentatie in de webwinkel
Vermeld bij 'notitie' de gewenste datum waarop de presentatie zou willen laten plaats vinden met één of meer alternatieven.

Relevante documenten: