Bij Jezus kom je Thuis!

Stichting Naar House is een landelijke interkerkelijke evangelisatiestichting die werkzaam is bij house-evenementen, in uitgaansgebieden en winkelcentra om het evangelie van de redding door Jezus Christus te verkondigen.
Ook wil Naar House met mensen in gesprek over de gevaren van (house)muziek en de (house)muziekscene.

Bus

Algemene kosten

Gift / donateur voor algemene kosten
De algemene kosten bestaan uit: kosten evangelisatie- en voorlichtingsmateriaal, standplaatsvergunningen, brandstof en onderhoud bussen, kosten internet, telefoonkosten, kantoorkosten, drukkosten, reiskosten, PR, kantoorhuur.

- Geef (structureel) voor algemene kosten.