Bij Jezus kom je Thuis!

Bus

Algemene kosten

Gift / donateur voor algemene kosten
De algemene kosten bestaan uit: kosten evangelisatie- en voorlichtingsmateriaal, standplaatsvergunningen, brandstof en onderhoud bussen, kosten internet, telefoonkosten, kantoorkosten, drukkosten, reiskosten, PR, kantoorhuur.

- Geef (structureel) voor algemene kosten.