Bij Jezus kom je Thuis!

Bus

Als evangelist(e)

Evangelist(e) (1 tot 6 dagen per week)
Naar House verzorgt een groot aantal evangelisatie-acties door het hele land. Niet alleen bij evenementen, party's en feesten vertellen de meer dan 350 vrijwilligers, mensen over God, maar ook in verschillende winkelcentra in grotere steden. Naar House geeft ook preventief voorlichting over muziek en bij nazorg verwijzen we je naar een nabij gelegen kerk.

Door de week en op zaterdagen evangeliseer je in winkelcentra, bij stations en onder hangjongeren in verschillende plaatsen. In de nachten van zaterdag op zondag is het mogelijk te evangeliseren bij (houseparty’s) tegenwoordig muziek evenementen.
Naar House gebruikt voor het straatevangelisatiewerk een omgebouwde rode stadsbus. Daar vanuit ga je de straat op en kun je mensen aanspreken. Hierin is ruimte voor jouw creatieve benadering.

1. Evangelisatiewerk bij house-evenementen
Met een vast team van vrijwilligers uit jouw/uw (in het vervolg je en jouw) regio ga je maandelijks ca. 4 uur bij een houseparty evangeliseren. Je maakt gebruikt van een verlichte en verwarmde evangelisatie bus met prikkelende en uitnodigende teksten uit de Bijbel.

 • Benodigde tijd: een halve dag en eventueel een avond per maand (in het weekend)

2. Evangelisatiewerk in winkelcentra
Met een vast team ga je een of meerdere dagdelen per week/maand evangeliseren in een winkelcentrum. Je maakt gebruikt van een verlichte en verwarmde evangelisatie bus met prikkelende en uitnodigende teksten uit de Bijbel.

 • Benodigde tijd: een of meer dagdelen per week/maand

Specifieke functie-eisen

Je bent in staat je getuigenis af te geven en het evangelie van Jezus Christus in eenvoudige bewoordingen goed uit te leggen.

1. Beoordeel (biddend) of u (vervolg je) geschikt bent om mee te werken (zie vragen hieronder).
2. Je doorloopt de intake procedure
3. Evangelisatieacties vinden in de regel maandelijks plaats. We verwachten dat je ook elke evangelisatie-actie deelneemt. Zonder tegenbericht rekenen we op jouw deelname. Als je verhinderd bent meld je je tijdig af.
4. Twee avonden in het jaar vinden er centraal georganiseerde toerustingsavonden plaats. Wij verwachten je deelname.
5. Je brengt een aantal mensen om je heen op de hoogte van de evangelisatie-actie die voor je willen bidden.
6. Het zou mooi zijn als je ook bij de voorbereidingsavonden/ bidstonden georganiseerd door je werkgroep aanwezig kunt zijn.

Vragen die onder meer van belang zijn om (biddend) te beoordelen of je geschikt bent zijn:

 • Ben je vanuit je persoonlijke relatie met God er zelf van overtuigd geraakt dat God wil dat je bij houseparty’s gaat evangeliseren.
 • Is je leven met God op orde (een gereinigd leven, een heilige levenswandel waarin God en Zijn wil centraal staan)?
 • Is de vrucht van de Heilige Geest dan ook zichtbaar in je leven (liefde, geduld, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, vrede, vriendelijkheid, goedheid, blijdschap en trouw)?
 • Ben je echt bewogen met de verlorenheid van de jongeren wanneer ze Jezus niet aannemen?
 • Ben je goed in staat je getuigenis te geven en het evangelie van Jezus Christus in eenvoudige bewoordingen uit te leggen?
 • Denk je de geestelijk zware taak van evangeliseren bij houseparty’s naar verwachting aan te kunnen?

Interesse? Mail dan naar:info@naarhouse.nl

 • Je vult een kennismakingsformulier in, dat je van ons ontvangt.
 • Wij brengen je in contact met de regionale werkgroepcoordinator.
 • Je ontvangt dan als ondersteunend materiaal wat toerustende boekjes. In het boekje 'Vruchtdragen' wordt op de vraag ingegaan waar men op moet letten tijdens het evangeliseren, welke boodschap we brengen en hoe een actie bij een winkelcentrum of station verloopt. Ga je bij house-evenementen evangeliseren dan ontvang je ook informatie over housemuziek, evangeliseren bij house-events en hoe een actie bij een house-event verloopt.
 • Je hebt een kennismakingsgesprek met de werkgroep coördinator in jouw regio zodat wij jou beter leren kennen, om te praten over je motivatie en tot slot om afspraken te maken.
 • Je kunt bijvoorbeeld een keer vrijblijvend aan een actie meedoen. Je kunt er dan rustig over nadenken en er voor bidden of deze weg de goede weg voor je is.
 • De werkgroepcoordinator brengt je tijdig op de hoogte van de geplande evangelisatieacties van jouw werkgroep en eventuele voorbereidingsavond(en).