Bij Jezus kom je Thuis!

Bus

Structuur

Een cel in het lichaam
Naar House bestaat ruim twintig jaar. In de begintijd van Naar House is er nagedacht en gebeden over hoe de stichting er organisatorisch uit zou moeten gaan zien. Om u een beeld te geven van de organisatiestructuur van Naar House zoals deze nu al een aantal jaren bestaat willen wij u een blik geven in het organigram.

Wanneer wij denken aan de organisatiestructuur van Naar House denken wij allereerst aan de plek van Naar House binnen Gods koninkrijk. Er staat in de Bijbel dat de gemeente van de Here Jezus Christus op aarde het lichaam van Christus vormt. Wij stellen ons Naar House voor als een cel in het lichaam van Christus. Deze gedachte heeft een bijzondere symboliek in zich die wij u hieronder graag verklaren.

1. Een lichaamscel is een op zichzelf functionerend deel van het lichaam. Het is dus eigenlijk een lichaam binnen het lichaam. Een cel kan echter niet zonder de rest van het lichaam. Wanneer er een ander deel van het lichaam uitvalt kan de cel meestal wel blijven functioneren. Wanneer echter het hoofd uitvalt is er voor de cel geen redden meer aan, de cel sterft.
Naar House is een op zichzelf functionerende stichting. Naar House kan echter niet zonder andere christelijke organisaties en de kerken/gemeenten in het lichaam van Christus. Naar House streeft er dan ook naar om waar nodig samen te werken met andere christelijke organisaties en kerken/gemeenten. In alles is Naar House afhankelijk van God.

2. In de kern van een lichaamscel bevinden zich de chromosomen. In deze chromosomen bevindt zich het erfelijk materiaal. Hierin kan men terugvinden hoe de cel zou moeten functioneren. Er wordt als het ware een perfectplaatje neergelegd.
In de kern van de Naar House-cel hebben wij de bijbel gezet. De bijbel nemen wij aan als het gezaghebbende Woord van God voor alles wat binnen Naar House gebeurt. De bijbel is dus onze toetssteen.

3. In een cel bevindt zich celvloeistof ook wel cytoplasma genoemd. Deze vloeistof maakt het mogelijk voor de cellichaampjes om intern te kunnen bewegen. Deze celvloeistof is essentieel voor het leven en functioneren van de cel.
Er zou gezegd kunnen worden dat binnen de Naar House-cel ook celvloeistof aanwezig is. Deze celvloeistof bestaat uit de gehele achterban van Naar House. Deze mensen zijn essentieel voor het werk van Naar House en dus ook duidelijk in het organigram aanwezig. De achterban ondersteunt de cel door middel van gebed, financiƫn en dergelijke.

4. Binnen de cel functioneren cellichaampjes, die ieder een eigen taak en verantwoordelijkheid binnen de lichaamscel hebben.
Ook binnen Naar House functioneren verschillende "afdelingen" en medewerkers met ieder de eigen taken en verantwoordelijkheden. Er is bewust gekozen voor een opzet waarbij geen enkele afdeling of medewerker boven een andere staat. Een ieder staat naast de ander en heeft zijn eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van God. Dit geldt ook voor het bestuur en degene die de dagelijkse leiding heeft.

5. Wanneer er binnen een cellichaam een functie uitvalt of wanneer het cellichaam een bepaalde functie mist wordt dit probleem opgelost door de andere cellichamen binnen de cel. Zo kunnen zij hun mede-cellichaam ondersteunen en soms zelfs de functie van het cellichaam (gedeeltelijk) overnemen.
Zo zien wij dat ook binnen Naar House. De verschillende afdelingen en medewerkers ondersteunen en dienen elkaar waar dit nodig is. Wanneer het echt nodig is kan een taak eventueel (gedeeltelijk) worden overgenomen om op deze manier een ander te dienen.

6. Een lichaamscel heeft ten allen tijde voeding nodig. Deze voeding wordt aangeleverd door het bloed. Het bloed neemt tegelijkertijd het product van de cel weer mee terug.
Wij verlangen gevoed te worden door de genade van God en als product hiervan de vruchten van het werk aan God te mogen geven. Wij verlangen op deze manier, in deze structuur vruchten te mogen dragen voor onze God.