Bij Jezus kom je Thuis!

Bus

Evangelisatie bij winkelcentra

"Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?" (Rom. 10:15)

In verschillende steden van ons land worden mensen in contact gebracht met het evangelie van Jezus Christus. Vooral in grote steden zijn we regelmatig te vinden met een grote bus met bijbelteksten zoals: 'Jezus zegt: bekeert u en gelooft het evangelie.' Maar ook in kleinere plaatsen bereiken we de mensen met de boodschap van redding en heil in Jezus Christus.

Bidden en bijbellezen
Per actie zijn er minimaal vier evangelisten aanwezig die voor de actie samen beginnen met een stukje bijbellezen en gebed. Eén van die evangelisten draagt zorg voor een goed verloop van de actie. Gebed en bijbellezen neemt een belangrijke plaats in tijdens de actie omdat we geloven dat we niets zonder de Here kunnen doen en dat Hij het is die de evangelisten de kracht, bewogenheid en de wijsheid kan geven die ze nodig hebben bij het evangelisatiewerk. Ook kunnen mensen via de gebedsbrief thuis bidden voor het evangelisatiewerk dat wordt verricht. Deze brief wordt maandelijks naar vele mensen verzonden en staat vol met actuele dank- en gebedspunten.

Folders
Tijdens de actie staan er buiten wat tafeltjes met folders over het evangelie en boekjes over een relatie met Jezus. Veel folders worden ook gebruikt als 'strooifolder' of om een gesprekje aan te knopen met de mensen die langskomen. Bij bepaalde gelegenheden proberen we daar in ons materiaal rekening mee te houden. Zo hebben we met kerst Johannes-evangeliën in kerstcadeaupapier verpakt.

Ruimte in de bus
Bij een goed gesprek op straat is er de mogelijkheid dit voort te zetten in de bus. Hier is koffie en thee aanwezig en kan er in alle rust samen gebeden worden.
Na een goed gesprek krijgen mensen als ze dat op prijs stellen een Nieuw Testament mee en wat geloofsopbouwende boekjes.

Nazorg
Naar House verzorgt de doorverwijzing voor nazorg naar kerken/gemeenten aan jongeren wanneer zij dat op prijs stellen.