Bij Jezus kom je Thuis!

Bus

Geschiedenis

Stichting Naar House is opgericht op 31 mei 1994. De drijvende kracht hierachter was Gerard Grimbergen. Hij voelde zich door God geroepen om te gaan evangeliseren bij houseparty’s, nadat hij van heel dichtbij de vernietigende uitwerking zag, die housemuziek heeft op de levens van jongeren. Daarnaast zag hij het als zijn plicht om bredere bekendheid te geven aan de dingen die hij bij deze party’s zag gebeuren.

Het was 6 maart 1993 toen voor het eerst tachtig christenen vanuit verschillende kerken en gemeenten een evangelisatieactie hielden bij een houseparty. Iets meer dan een jaar later, dus inmiddels zestien jaar geleden, werd Naar House officieel een stichting. Graag willen we met u delen hoe God dit werk begon en door de jaren heen gedragen en uitgebreid heeft.

De naam ‘Naar House’ heeft een tweeledige betekenis: enerzijds de aansporing van christenen om het werk bij de houseparty’s op te pakken en anderzijds de verwijzing voor de housejongeren naar het hemelse huis waarover gesproken wordt in Johannes 14 vers 2: ‘In het huis mijns Vaders zijn vele woningen.’

Begin 1996 werd een oude stadsbus aangeschaft en met de hulp van vele vrijwilligers omgebouwd tot evangelisatiebus. Ook werd er vanaf mei 1997 een kantoor ingericht van waaruit het werk kon worden gecoördineerd. Dit zat tot 2003 in Capelle a/d IJssel en is momenteel in Nieuwerkerk a/d IJssel gevestigd.

bus_klein

Inmiddels heeft Naar House vier omgebouwde stadsbussen in bezit, waarmee zowel bij houseparty's als in winkelcentra wordt geëvangeliseerd. Deze bussen worden onderhouden en gereden door vrijwilligers die ieder hun steentje bijdragen. Uiteraard verlenen wij nazorg om mensen die door Gods genade tot bekering zijn gekomen toe te rusten en te begeleiden totdat zij zelf een kerk of gemeente kunnen gaan zoeken. Er is voorlichtingsmateriaal ontwikkeld over “Muziekkeuze en je relatie met God”, dat in scholen en kerken wordt gebruikt. Dit gebeurt rondom de documentaire “They sold their souls for rock & roll” die door Naar House gedistribueerd wordt. Deze documentaire toont heel duidelijk de geestelijke wereld en de gevaren voor lichaam, geest en ziel achter veel van de hedendaagse popmuziek. Vanuit het kantoor wordt de achterban een aantal keer per jaar door middel van nieuws- en gebedsbrieven op de hoogte gehouden van het werk. Vanuit deze achterban wordt het werk gesteund door mensen die voor het werk bidden en door donateurs.