Bij Jezus kom je Thuis!

Lees hier meer over Stichting Naar House, het geloof in Jezus en over je muziekkeuze.

Bus

Steun ons financieel

Hierbij machtig ik Stichting Naar House tot wederopzegging

ANBI_logo1

ANBI
Naar House is door de Belastingsdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); uw giften zijn daardoor aftrekbaar. Het RSIN/fiscaal nummer van de Landelijke evangelisatiestichting Naar House is 806347223.

Nalatenschap
Wilt u uw nalatenschap (deels) voor Naar House bestemmen?
U kunt dan contact opnemen met voorzitter Frits Mostert (bestuur@naarhouse.nl).

Zie jaarverslagen onder het kopje steun ons financieel.