Bij Jezus kom je Thuis!

Bus

Presentaties en acties winkelcentra

Indruk
Het is bijzonder te zien hoe God het werk bevestigde en hoe Hij zorgde dat het van de grond kwam en groeide. Dit is dan ook wat op Gerard de meeste indruk heeft gemaakt. "Vanuit allerlei hoeken kregen we uitnodigingen om presentaties te houden over het werk wat we mochten doen. Door die presentaties boden allerlei mensen aan om te helpen en startten ze werkgroepen in hun eigen woonplaatsen. Je hoefde daar niets voor te doen. Dat kwam spontaan. God zegende het werk ook heel erg. Er kwamen mensen, financiën enz. Het werk groeide explosief. Dit kon alleen maar Zijn werk zijn."

Winkelcentra
Omdat de middelen voor evangelisatie er waren ontstond het idee om ook door de weeks te evangeliseren op plaatsen waar veel jongeren zijn. Terwijl de eerste acties bij scholen en winkelcentra al werden gehouden bevestigde de Here aan ieder bestuurslid afzonderlijk dat het inderdaad Zijn weg was om de bus ook op andere dagen van de week te gebruiken voor evangelisatie. Op scholen werden presentaties gegeven over de gevaren van housemuziek in bijvoorbeeld een les maatschappijleer en in de pauze konden jongeren de bus in komen om te praten over de Here Jezus. Ook hierin kwam heel duidelijk het evangelie naar voren en regelmatig gaven jongeren hun hart aan Jezus.

Groei
Langzamerhand is er steeds meer bekendheid gegeven aan de acties in vooral de winkelcentra en is het aantal evangelisten en het aantal acties gegroeid. In het begin werd er ongeveer één actie per week gehouden met twee personen. Nu worden er in vijftien verschillende steden evangelisatieacties gehouden met twee bussen. Het gaat om vijf evangelisatieacties per week met een bezetting van minimaal vier personen. Deze acties zijn op een enkele uitzondering na altijd overdag van 10.00 tot 16.00. Vele mensen hebben door de jaren heen het evangelie kunnen horen op die manier en velen hebben hun hart aan Jezus gegeven.