Bij Jezus kom je Thuis!

Stichting Naar House is een landelijke interkerkelijke evangelisatiestichting die werkzaam is bij house-evenementen, in uitgaansgebieden en winkelcentra om het evangelie van de redding door Jezus Christus te verkondigen.
Ook wil Naar House met mensen in gesprek over de gevaren van (house)muziek en de (house)muziekscene.

Bus

Wat kunnen kerken voor ons betekenen?


Wat kan u als kerk voor Stichting Naar House betekenen?

1. U kunt bidden voor het preventie- en evangelisatiewerk.

 • U kunt de gebedspunten opnemen in de gebedsbrief van uw gemeente.
 • U kunt ons gedenken in de voorbede tijdens de eredienst.
 • U kunt hiervoor een landelijk of regionale gebedsbrief van ons ontvangen.

2. U kunt bekendheid geven aan ons werk.

 • Door het plaatsen van een artikel in kerkbode/ weekbrief/ gemeenteblad.
 • Door ons uit te nodigen voor een informatieavond over het werk van Naar House.
 • Door mensen persoonlijk/telefonisch/per email attenderen op de mogelijkheid deel te nemen aan de evangelisatieacties van een evangelisatiewerkgroep in uw regio. Naar House evangeliseert bij house-evenementen, bij markten en winkelcentra. Ook worden er campagnes (meerdaagse evangelisatieacties) georganiseerd in Limburg en Renesse.
 • Door afkondigen wanneer de eerst volgende evangelisatieacties zijn.
 • Door onze informatie brochure en/of contactblad op de informatietafel te leggen.

3. U kunt ons financieel ondersteunen.

 • Door middel van een collecte. Desgewenst kan een vrijwilliger toelichting komen geven.
 • Door middel van een rommelmarkt of een verkoop
 • Door middel van een actie door jeugd t.b.v. een project (stroopwafelactie, sponsorloop)


Neem contact op via de mail: info@naarhouse.nl