Bij Jezus kom je Thuis!

Bus

Als bestuurslid

Als landelijke en interkerkelijke evangelisatiestichting mogen we sinds begin van 2020, naast het bestuur ook een Raad van Toezicht hebben. De Raad van Toezicht bestaat nu uit het gewenste aantal van drie leden. Het bestuur bestaat op dit moment ook uit (het minimum aantal) van drie leden.

Om een stabieler bestuur te vormen en de diverse taken te verdelen, willen we het bestuur uitbreiden met twee personen. In het bijzonder één persoon met een financiële achtergrond voor de functie van penningmeester. Mannen en vrouwen worden van harte uitgenodigd om te reageren. Het bestuur zorgt gezamenlijk voor de dagelijkse aansturing van de stichting en haar vrijwilligers. Jaarlijks zijn er ongeveer vier bestuursvergaderingen, waarvan één met de RvT.

We vragen:

- Een levend geloof in de drie-enige God.

- Verlangen om het evangelisatiewerk in Nederland te ondersteunen en uit te breiden.

- Ervaring in bestuursfunctie heeft een pré.

In gezamenlijk overleg kijken we welke functie en taken je in gaat vullen. Bij overeenkomst zal je worden aangesteld door de Raad van Toezicht voor een termijn van vier jaar, met mogelijke verlenging van maximaal één termijn.

Neem bij interesse contact op met Frits Mostert (voorzitten van de RvT) via frits@naarhouse.nl.