Bij Jezus kom je Thuis!

Bus

Voor kerken

Missionaire kerk?
Wat is de missie van uw kerk? Is het ook uw wens als kerk dat het Licht blijft schijnen in Nederland? Veel kerken in Nederland hebben het al heel druk om het licht in de kerk te laten branden. Begrijpelijk, de cijfers zijn zorgelijk, het aantal kerkgangers lopen terug. Toch blijft het één van de belangrijkste opdracht die de Heere Jezus ons gegeven heeft: Gaat dan heen, onderwijs al de volken (Mattheüs 28:19).

We merken dat de jongeren op straat op u als kerk staan te wachten. Nederland is een zendingsland geworden, waar jongeren zoekende zijn naar de zin van het leven, spiritualiteit en diepgang. Op straat kunnen we naar ze luisteren, hen wijzen op Jezus Christus, Degene die het Leven geeft, en met hen bidden. In de 25 jaar dat we dit werk mogen doen, zien we dat God het werk zegent. Er komen mensen tot geloof, er worden levenskeuzes gemaakt!

We komen graag in contact met u en denken met u mee hoe u invulling kunt geven aan deze missie.