Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

De hel

  • "…naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is…" (Mattheüs 25:41b)
  • "Vrees Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen..." (Lucas 12:5)
  • "Als dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één van uw leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen wordt…" (Mattheüs 5:29)
237
  • "En als uw hand u tot zonde verleidt, houw haar af. Het is beter dat u verminkt ten leven ingaat, dan dat u met uw twee handen ter helle vaart, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En als uw voet u tot zonde zou verleiden, houw hem af. Het is beter dat u kreupel ten leven ingaat, dan dat u met twee voeten in de hel geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En als uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter dat u met één oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat u met twee ogen in de hel geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust…" (Marcus 9:43-48)
  • "En wees niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; wees veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam kan verderven in de hel…" (Mattheüs 10:28)
  • "En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel van vuur geworpen. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel van vuur…" (Openbaring 20:13-15)
  • "En de dood en het dodenrijk werden in de poel van het vuur (hel) geworpen. Dat is de tweede dood: de poel van het vuur…" (Openbaring 20:14)
  • "En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel van het vuur, die van zwavel brandt…" (Openbaring 19:20)