Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Wat is de hemel?

In de Bijbel wordt er gesproken over drie hemelen. De eerste hemel is het heelal waar wij tegenaan kijken: de sterrenhemel.

  • "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen…" (Psalm 19:2)

De tweede hemel heet letterlijk de hemelse gewesten. Dat is de bovennatuurlijke wereld die je met het gewone oog niet kan zien. In de hemelse westen speelt zich een strijd af tussen engelen (dienaren van God) en demonen (dienaren van satan).

  • "Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten…" (Efeziërs 6:12)

Door de hele Bijbel heen worden confrontaties tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk van de satan op een duidelijke en heldere manier beschreven. Een aantal specifieke dingen daarover kun je lezen in het bijbelboek Daniël.
De derde hemel is de woonplaats van God.

  • "De Here woont in Zijn heilige tempel; de troon van de Here is in de hemelen; Zijn ogen zien alles en beoordelen wat de mens doet…" (Psalm 11:4)
  • "De Here heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles…" (Psalm 103:19)
  • "De hemel is mijn troon en de aarde is mijn voetenbank…" (Handelingen 7:49a)
  • "…dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel…dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken…" (2 Korinthiërs 12:2b en 4)

Jezus sprak ook al met zijn volgelingen over de hemel.

  • "In het huis van mijn Vader zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zijn mag, waar Ik ben…" (Johannes 14:2-3)

Hij beloofde zelfs een moordenaar aan het kruis, dat hij samen met Hem in het paradijs, in de hemel, zou zijn.

  • "En hij (moordenaar) zei: Jezus, denk aan mij, wanneer U in uw Koninkrijk komt. En Hij (Jezus) zei tot hem: voorwaar, Ik zeg u, heden (nu) zult u met Mij in het paradijs zijn…" (Lucas 23:42-43)

Uiteindelijk zullen er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Johannes, een discipel van Jezus, kreeg daar een visioen over.

  • "En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan, en de zee was niet meer… en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zei: zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei: schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig (echt)…" (Openbaring 21:1 en 4-5)

Voor de volgelingen van Jezus brengt deze belofte hoop en verwachting. Als Jezus Christus je Verlosser is, zal Hij je eens thuis halen en mag je komen op de plaats waar Hij is.

  • "In het huis van mijn Vader zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zijn mag, waar Ik ben…" (Johannes 14:2-3)