Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Wat is de hel?

In de Bijbel wordt de hel beschreven als een onuitblusbaar vuur, een plaats van pijniging waar God niet is. Jezus sprak er zelf ook regelmatig over. Mensen die Jezus Christus verwerpen, zullen uiteindelijk terechtkomen in de hel.

  • "En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken… En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel van het vuur…" (Openbaring 20:12b en 15)

Oorspronkelijk is de hel bedoeld voor de duivel en zijn engelen, demonen genaamd.

  • "…naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is…" (Mattheüs 25:41b)

God zal zelf iemand nooit naar de hel sturen. Mensen kiezen daar zelf voor. Want hoewel velen op weg zijn naar de hel, staat op die weg naar de hel het kruis van Jezus Christus.

De duivel doet er alles aan om de mensen te misleiden, zodat ze niet voor Jezus Christus zullen kiezen. Zijn uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk mensen mee de hel in te nemen. Hij is een leugenaar en misleider vanaf het allereerste begin.

  • "Die (de duivel) was een mensenmoordenaar vanaf het begin en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen..." (Johannes 8:44b)

Een ongelovige die sterft, gaat naar het dodenrijk. In het Oude Testament wordt dat de “sheol” genoemd, in het Nieuwe Testament wordt dat “hades” genoemd. Het is een aanduiding voor de verblijfplaats van de geesten van de doden. Het is iets anders dan de hel (gehenna), wat de plaats van het uiteindelijk en eeuwig oordeel is. De “hades” zal uiteindelijk in de hel worden geworpen.

  • "En de dood en het dodenrijk werden in de poel van het vuur (hel) geworpen. Dat is de tweede dood: de poel van het vuur…" (Openbaring 20:14)

Al de tegenstanders van God zullen hierin terechtkomen, waaronder de satan en mensen die weigerden Jezus te aanvaarden in hun leven.

  • "En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel van het vuur, die van zwavel brandt…" (Openbaring 19:20)

Een gelovige die sterft gaat naar het paradijs. Dat is de plaats waar ook Jezus is. De moordenaar die naast Jezus aan het kruis hing, kwam tegelijkertijd met Jezus in het paradijs toen hij stierf.

  • "En hij (moordenaar) zei: Jezus, denk aan mij, wanneer U in uw Koninkrijk komt. En Hij (Jezus) zei tot hem: voorwaar, Ik zeg u, heden (nu) zult u met Mij in het paradijs zijn…" (Lucas 23:42-43)

Christenen hebben de taak om ongelovigen het evangelie te brengen en hen te waarschuwen voor de hel.

  • "En wees ook barmhartig jegens sommigen die twijfelen, redt hen door hen uit het vuur te rukken…" (Judas 1:22)

Er is één oplossing om vrij te komen uit de klauwen van satan en de uiteindelijke veroordeling: terugkeren naar God, geloof in Jezus Christus en aanvaarding van zijn offer.

  • "Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden…" (Handelingen 16:31a)