Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Wat als ik niet geloof?

God zal je nooit dwingen om een nieuw leven met Hem te beginnen. Hij laat je geheel de vrije keuze. Toch spreekt Hij tot je op verschillende manieren. Hij spreekt o.a. door de natuur, de Bijbel, je geweten en andere mensen die je over Hem vertellen. God heeft een diep verlangen om je te kennen en een relatie met je aan te gaan!

 • "Want, Ik weet welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord van de Heer, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te bieden…" (Jeremia 29:11)
 • "Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen..." (2 Petrus 3:9)

Tegelijkertijd is God wel heel serieus. Geloven in Hem is, ondanks dat Hij niet dwingt, een opdracht.

 • "En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft…" (1 Johannes 5:23)

God heeft werkelijk het verlangen om je gelukkig te maken. Maar niemand anders dan Jezus alleen kan jou verlossen van de zonde.

 • "Ik, Ik ben de Here, en buiten Mij is er geen Verlosser…" (Jesaja 43:11)
 • "Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden van de aarde, want Ik ben God en niemand meer…" (Jesaja 45:22)
 • "Er is bij niemand anders redding te vinden; Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden…" (Handelingen 4:12)

Maar wat nu, als je er niet voor kiest om verlost te worden van de zonde en de liefde van Jezus voor jouw leven weigert te aanvaarden?

 • "Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven; maar wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem…" (Johannes 3:36)

Geloven in Jezus zal eeuwig leven voortbrengen, maar niet geloven in Jezus zal je geen eeuwig leven brengen. Het is zelfs zo, dat Gods boosheid op je zal blijven. God heeft verdriet over de zonde die mensen begaan. Het doet Hem terecht pijn. Elk vorm van kwaad moet gestraft worden, omdat God rechtvaardig is. Je zou het kunnen vergelijken met een moordenaar die veroordeeld wordt door de rechter tot de doodstraf. Op het moment dat het oordeel wordt uitgesproken, komt de zoon van de rechter de rechtszaal binnen en biedt aan vrijwillig de straf van de moordenaar te dragen. De moordenaar krijgt dus de mogelijkheid aangeboden, dat zijn schuld wordt kwijtgescholden, doordat de zoon vrijwillig de straf wil ondergaan. Als de moordenaar weigert die liefde te aanvaarden, zal de straf voor het kwaad wat hij heeft begaan, alsnog voltrokken moeten worden. Dus is hij zelf verantwoordelijk voor de straf over het kwaad in zijn leven. Er wordt hem de mogelijkheid aangeboden dat een ander de straf voor hem ondergaat, maar toch weigert hij. Dan zal hij ook zelf de consequenties van zijn keuze en gedrag moeten dragen. Zo is het met God ook. Zo lang iemand niet vrijgesproken wordt van schuld, zal de boosheid van God over het kwaad regeren. Als iemand weigert het kostbaarste wat God had te aanvaarden, zijn eigen Zoon Jezus die de straf op de zonde droeg, zal dat God verdriet doen in zijn hart en zal Hij moeten voldoen aan het recht wat er is. Dan zal die persoon zelf de consequenties van zijn gedrag en daden moeten dragen. Maar enkel door geloof in Jezus Christus en wat Hij heeft gedaan, zal iemand vrijgesproken worden van schuld.

 • "Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus…" (Romeinen 5:1)

Gerechtvaardigd wil zeggen, dat er voldaan is aan het recht. De straf is al gedragen. Het enige wat een mens moet doen is dat geloven, nadat hij erkend heeft dat hij eigenlijk die straf verdient heeft. Het is zo eenvoudig, maar mensen kiezen vaak een andere weg. Ze proberen zichzelf te verlossen, terwijl het ze nooit de vrede zal kunnen geven, die God aanbiedt in zijn Zoon Jezus. Een mens moet worden als een kind. Eenvoudig vertrouwen en geloven op wat hem aangeboden wordt.

 • "Als u niet verandert en net zo wordt als de kinderen, zei Hij (Jezus), zult u nooit in het Koninkrijk van de hemelen komen…" (Mattheüs 18:3)
 • "Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet…" (1 Johannes 5:10-12)

Er is enkel eeuwig leven in Jezus Christus. De keuze ligt bij jou. Ook als je niet kiest, kies je. Er zijn maar twee mogelijkheden: ja, of nee.

 • "… Kiest dan heden (nu), wie je dienen zult…" (Jozua 24:15)

God is werkelijk uit op je redding. Hij biedt je de mogelijkheid van eeuwig leven. Er is voldaan aan het recht, doordat Jezus stierf aan het kruis voor de zonde van de gehele wereld.

 • "En Hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de gehele wereld…" (1 Johannes 2:2)

Laat deze mogelijkheid niet aan je voorbij gaan, stel het niet uit, want eens kan het te laat zijn.

 • "Hoe weet u wat er morgen met u zal gebeuren? Uw leven lijkt op een damp, die er nu is en straks weer verdwijnt…" (Jakobus 4:14)
 • "Dan zal Hij allen straffen die niets van God willen weten en hun oren dichthouden voor het goede nieuws van onze Here Jezus. Hun straf zal de eeuwige veroordeling zijn. Zij zullen voorgoed van de Here en zijn ontzagwekkende macht gescheiden worden…" (2 Tessalonicenzen 1)

De keuze is aan jou.