Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Voorspellingen

De komst van Jezus is al lang van tevoren voorzegd. Hij was zeker niet onaangekondigd! God voorzegde na de zondeval dat één van Eva’s nakomelingen de satan zijn macht zou ontnemen. Daarmee werd Jezus bedoeld.

  • "En Ik (God) zal vijandschap zetten tussen u (satan) en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen…" (Genesis 3:15)

Ook werd door de profeet Jesaja al lang van tevoren geprofeteerd, dat is voorspeld, dat God zelf naar de aarde zou komen.

  • "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst…" (Jesaja 9:5)

Naast deze profetieën zijn er nog vele andere voorspellingen over Jezus’ komst.