Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Jezus leeft!

Ruim tweeduizend jaar later, nadat Jezus was opgestaan en terug ging naar zijn Vader, leeft zijn getuigenis nog steeds voort. Miljoenen mensen getuigen elke dag van zijn liefde en verlossing. Het waargebeurde verhaal van Jezus is geen legende, het is nog steeds niet opgehouden. Het zal doorleven, tot de dag dat Hij terug zal komen en Hij een nieuwe hemel en aarde zal scheppen. Want Hij zal spoedig (binnen korte tijd) terug komen en Gods kinderen thuis halen. Daarna zal Hij de wereld oordelen.

God biedt je de mogelijkheid om vergeving van zonden en vrijspraak van het oordeel te ontvangen, met als beloning het eeuwige leven in Gods Zoon, Jezus Christus. De laatste woorden die Hij sprak zijn de volgende.

  • "Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Gelukkig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte van het leven en door de poorten ingaan tot de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet…" (Openbaring 22:11-15)
  • "En wie dorst heeft, kom, en wie wil, neemt het water van het leven om niet…" (Openbaring 22:17b)

Kies het leven wat Jezus je aanbiedt. Hij is de Almachtige Zoon van God, Verlosser en Vriend. Niemand is zoals Hij die mensen werkelijk vrijmaakt en hun harten wil vervullen met zijn liefde. Op een dag zal je Hem zien. Ben jij er dan klaar voor?