Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

De vervulling van de lijdensprofetieën

Al de voorzeggingen die hierboven beschreven staan, worden letterlijk vervuld in het leven van Jezus.

  • "Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen, opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen…" (Mattheüs 8:16-17)
  • "Toen spuwden zij Hem in het aangezicht en sloegen Hem met vuisten; anderen sloegen Hem in het gelaat en zeiden: Profeteer ons Christus, wie is het, die U geslagen heeft?" (Mattheus 26:67-68)
  • "En op de beschuldiging die de overpriesters en oudsten tegen Hem inbrachten, antwoordde Hij niets…" (Mattheüs 27:12)
  • "En zij wierpen het lot om zijn kleren te verdelen…" (Lucas 23:34b)
  • "Maar Jezus gaf hem geen antwoord…" (Johannes 19:9b)