Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

De kruisiging

Het lijden wat Jezus door moest maken aan het kruis is ook al lang van tevoren voorzegd in het Oude Testament. De profeet Jesaja beschrijft verschillende aspecten van het lijden van Jezus.

  • "Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans (toch), onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten (groot verdriet) gedragen…" (Jesaja 53:3-4)
  • "Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden…" (Jesaja 53:5)
  • "Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerder, zo deed hij zijn mond niet open…" (Jesaja 53:7)

Toch werden er al eerder verschillende aspecten van het lijden van Jezus voorzegd. Ruim 200 jaar voor de komst van Jesaja, leefde koning David. De Psalmen die hij schreef, hadden vaak een profetische (een door God ingegeven) vooruitblik.

  • "Zij verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot over mijn gewaad…" (Psalm 22:19)