Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Is Jezus de Zoon van God?

Veel mensen geloven dat Jezus heeft bestaan en dat Hij ook wel een goed mens is geweest, maar waar ze moeite mee hebben is dat Hij ook God zou zijn. Toch laat de Bijbel heel duidelijk zien dat het noodzakelijk is dat Jezus ook God is en dat wat er opgetekend staat, genoeg is voor ons als mensen om aan te nemen.

  • "Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God en opdat u, gelovende, het leven hebt in zijn naam…" ( Johannes 20:30-31)