Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Weerstand tegen de bijbel

De duivel, Gods tegenstander, probeert de kracht van Gods Woord te ondermijnen (verzwakken). Al sinds de schepping, wil hij bij mensen de indruk wekken dat God niet precies bedoelt wat Hij zegt en heeft laten opschrijven. Dat begon al kort na de schepping, toen hij de eerste mensen aan het twijfelen bracht over Gods gesproken woorden.

  • "God heeft zeker wel gezegd." (Genesis 3:1b)

De duivel schildert God nog steeds voor als Iemand die zijn ware bedoelingen niet heeft bekend gemaakt. Of hij spiegelt de mensen voor dat de Bijbel vol met onduidelijkheden of onwaarheden staat. Hij haat de Bijbel, omdat daarin zijn ondergang beschreven wordt en Jezus Christus als Verlosser wordt geopenbaard. Hij zal proberen je te laten twijfelen aan de betrouwbaarheid van Gods Woord of hij gebruikt andere mensen om je op een dwaalspoor te brengen.

De Bijbel is echter het meest betrouwbare boek in de wereld, omdat het door God zelf geschreven is. Het is Gods verlangen dat je Hem leert te vertrouwen. Ook in wat Hij heeft laten optekenen in de Bijbel. De Bijbel geeft zelf het mooiste weer wat vertrouwen (geloven) is.

  • "Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet." (Hebree├źn 11:1)

Niet alles kun je beredeneren, ook niet wat betreft de Bijbel. Het is namelijk een geestelijk boek en wat er in is opgetekend, is genoeg om tot besef te komen dat het de absolute waarheid is!

  • "Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat u, gelovende, het leven hebt in zijn naam." (Johannes 20:30-31)