Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

De boodschap van de Bijbel

De Bijbel heeft een belangrijke boodschap en het vraagt om een reactie van jouw kant. Mensen hebben namelijk verantwoording af te leggen naar God toe.

  • "Zo zal dan een ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God…" (Romeinen 14:12)

De Bijbel leert je hoe zonde de wereld is binnengekomen, wat dat veroorzaakt heeft en hoe je een nieuw leven kunt beginnen met God. Lees de volgende teksten maar eens.

  • "Daarom, zoals door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben…" (Romeinen 5:12)
  • "Want het loon dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here…" (Romeinen 6:23)
  • "Want als u met uw mond belijdt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers, het schriftwoord zegt: al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen die Hem aanroepen; want al wie de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden…" (Romeinen 10:9-13)

De Bijbel roept je dus op om te geloven in de Here Jezus. De kern van de boodschap kun je als volgt samenvatten.

  • "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:16)

De Bijbel wordt wel eens vergeleken met een liefdesbrief. Dat is helemaal waar. Het is de meest waardevolle brief die mensen aangeboden kunnen krijgen. Het beschrijft de liefde van God naar de mens toe en tegelijkertijd leert het ons om God en anderen lief te hebben.

  • "Hij zei tot hem: U zult de Here uw God liefhebben, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf…" (Mattheüs 22-37-39)