Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Leven met God

Op het moment dat jij je leven toevertrouwt aan God, zal Hij voor je zorgen. Hij is een Vader voor je geworden. Hij zal in alles voorzien wat je nodig hebt.

  • "Maak je dus geen zorgen over wat je zult eten of aantrekken. Met dat soort dingen vullen de ongelovigen hun leven. Je hemelse Vader weet heel goed wat je nodig hebt. Geef God en zijn Koninkrijk de hoogste plaats in je leven. Hij zal dan in alles voor je zorgen. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God je weer geven wat je nodig hebt. Leef dus gewoon bij de dag…" (Mattheus 6:31-34)

Leven voor God betekent dat jij je eigen wil ondergeschikt maakt aan de wil van Hem. Dat jouw leven niet meer van jezelf is, maar dat jouw leven het eigendom van God is.

  • "Als iemand achter Mij aan wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden…" (Mattheüs 16:24 en 25)

God heeft je de Heilige Geest gegeven om je te helpen Hem te volgen. Hij zal je in alles helpen om Jezus te volgen in je leven.

  • "Maar de Vader zal de Plaatsvervanger sturen. Dat is de Heilige Geest, die u in mijn naam alles zal leren en u steeds weer zal herinneren aan wat Ik gezegd heb…" (Johannes 14:26)

Als je in Jezus gaat geloven komt de Heilige Geest in je wonen.

  • "Toen u in Christus ging geloven, gaf God u de Heilige Geest, die Hij had beloofd als een bewijs dat u van Christus bent…" (Efeziërs 1:13b)

Daarnaast kun je in de Bijbel lezen wie God is, wat Hij van je vraagt en hoe de toekomst er uit zal zien. Door de Bijbel leer je God beter kennen.

  • "Al de Boeken zijn door inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert; ze zetten ons leven op orde en helpen ons in te zien wat juist en goed is…" (2 Timotheüs 3:16)

God zal je hele verdere leven leiden.

  • "Ik laat u zien welke weg u moet gaan. Ik geef u raad en houd mijn oog op u gericht…" (Psalm 32:8)

Hij is altijd bij je en zal je nooit alleen laten.

  • "Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld…" (Mattheüs 28:20)