Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Gods wezen

Gods wezen heeft geen begin en geen einde.

  • "Een eeuwig God is de Here…" (Jesaja 40:28a)

Hij is de Schepper van hemel en aarde.

  • "In het begin schiep God de hemel en de aarde…" (Genesis 1:1)
  • "God is wel onzichtbaar, maar zijn werk –alles wat Hij heeft geschapen- bewijst zijn eeuwige kracht. Want sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft…" (Romeinen 1:20a)
  • "Ik ben het, die de aarde gemaakt en de mens daarop geschapen heb…" (Jesaja 45:12a)
138

Hij is liefde.

  • "God is liefde…" (1 Johannes 4:16b)

Hij is licht.

  • "God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis…" (1 Johannes 1:5b)

Hij is alomtegenwoordig (overal aanwezig).

  • "Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor uw Geest; waar zou ik naar toe moeten om U te ontvluchten? Als ik naar de hemel ging, zag ik U daar. Als ik neerdaalde in het dodenrijk, zou ik U ook daar ontmoeten. Zelfs als ik vleugels had en ging wonen aan de andere kant van de zee, zou ik U daar ontmoeten. U zou mij vasthouden en uw rechterhand zou mij stevig leiden. Stel dat ik zei dat de duisternis op mij kon vallen, dan zou het nog licht om mij heen zijn. Ook de duisternis kan niets voor U verbergen. Voor U is de nacht net zo licht als de dag en duisternis betekent niets voor U…" (Psalm 139:7-12)

Hij is alwetend.

  • "Here, U ziet alles van mij; U kent mij helemaal zoals ik ben. U weet het als ik zit en als ik weer opsta; vanuit de hemel weet U wat ik denk. U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe, is voor U bekend. Elk woord dat ik uitspreek kent U al, Here. U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij. Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen. Het is zo wonderlijk, zo hoog…" (Psalm 139:1-6)

En het meest geweldige is dat Hij ontzettend veel van jou houdt en er alles aan heeft gedaan om jou voor Zich te winnen.

  • "Want zo lief heeft God de wereld (jou) gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft…" (Johannes 3:16)