Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Gods verlangen

God zelf verlangt er naar om een relatie met de mensen aan te gaan. Hij verlangt naar gemeenschap met de mensen. Hij geeft een ieder de mogelijkheid voor Hem of tegen Hem te kiezen. Zonder dwang.

  • "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij…" (Openbaring 3:20)

Hij wil jouw leven reinigen (schoonwassen) en nieuw maken. Dat betekent dat als jij God je fouten en misstappen vertelt en er afstand van doet, Hij je vergeeft.

  • "Maar als wij onze zonden belijden (bekennen), is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde…" (1 Johannes 1:9)
  • "Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming…" (Spreuken 28:13)