Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

De zondeval

De eerste zonde speelde zich af in de hemel. Satan, een belangrijke engel, stond op tegen God en wilde zich boven Hem stellen. Vanwege zijn trots en ongehoorzaamheid wierp God hem op aarde.

  • "Uw hart was vol trots wegens al uw schoonheid; u misbruikte uw wijsheid ter wille van uw machtspositie. Daarom heb Ik (God) u op de aarde neergeworpen…" (Ezechiël 28:17a)

Met zijn val uit de hemel, nam hij nog vele andere engelen mee die God ook ongehoorzaam werden. Ze werden hun oorspronkelijke roeping ontrouw en kozen er voor om de satan te dienen. Satan verloor zijn belangrijke positie bij God en werd vanaf die dag Gods tegenstander. Hij is er sinds dat moment op uit om de mens te vernietigen, te misleiden en in opstand te brengen tegen God.
Hij verleidde de eerste mensen om God ongehoorzaam te zijn, aan het gebod dat Hij hen had gegeven. Door hun ongehoorzaamheid kwam de zonde met al zijn gevolgen in de wereld. Dat wil zeggen dat de liefdesrelatie die God en de mensen hadden, werd verbroken. Sindsdien is de wereld vol vuiligheid en leven mensen niet meer zoals God het heeft bedoeld.

  • "Want alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God…" (Romeinen 3:24a)

Er is een onoverbrugbare afstand gekomen tussen God en de mensen. Ondanks dat verlangt God nog steeds naar een relatie met de mens.

  • "Want Ik weet, welke gedachten Ik over je koester, luidt het woord van de Heer, gedachten van vrede en niet van onheil (groot ongeluk) om je een hoopvolle toekomst te geven." (Jeremia 29:11)

Daarom stuurde Hij zijn eigen Zoon Jezus naar de aarde.