Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

De schepping

"In het begin schiep God de hemel en de aarde…" (Genesis 1:1)

Hoe?

 • "Door het woord van de Heer zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer (al wat daarin is)… Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er…" (Psalm 33: 6 en 9)

Ook het onzichtbare (de engelenwereld) is door God geschapen.

 • "Want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare…" (Kolossenzen 1:16a)

Alles wat God schiep, was volmaakt en perfect.

 • "En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed…" (Genesis 1:31)
195

God schiep de aarde in zes dagen en maakte daar de volgende verdeling in.

 1. God maakte scheiding tussen licht en duisternis (dag en nacht);
 2. God schiep de zeeën en wolkenhemel;
 3. God schiep het droge (vaste land) en maakte scheiding tussen aarde en zeeën. Daarbij schiep Hij de plantenwereld;
 4. God schiep het heelal, de zon, maan en sterren;
 5. God schiep de dieren in het water en de lucht;
 6. God schiep de dieren op het land en Hij schiep de mens.

God schiep de mens op een bijzondere manier.

 • "Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; zo werd de mens tot een levend wezen…" (Genesis 2:7)

God schiep de mens naar zijn beeld en gaf hem de volgende opdracht.

 • "En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heers over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt…" (Genesis 1:27 en 28)

Hij leerde hen om verantwoordelijk te zijn.

 • "En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren…" (Genesis 2:15)

Hij verlangde er naar dat de mens Hem in liefde zou dienen en gehoorzamen. Hij beproefde hen of ze erkenden dat Hij als Enige boven hen stond. Daarom gaf Hij de mens één gebod. Hij gaf hun de vrijheid om te kiezen tussen goed en kwaad, leven en dood.

 • "En de Here God legde de mens het gebod op: van alle bomen in de hof mag je vrij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan zul je niet eten, want ten dage, dat je daarvan eet, zul je voorzeker sterven…" (Genesis 2:16 en 17)