Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

De oplossing

Maria, de moeder van Jezus, was niet bevrucht door een man, maar door de Heilige Geest.

  • "En Maria zei tot de engel: Hoe zal dat gebeuren, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zei tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon van God genoemd worden…" (Lucas 1:34-35)

Waarom was het zo belangrijk dat Maria bevrucht werd door de Heilige Geest en niet door een man? Door de zondeval werd de zondige natuur overgedragen op ieder mens. Jezus doorbrak echter de bloedlijn, doordat geen mannelijk zaad er aan te pas kwam bij Maria. Daarom werd Jezus ook niet met een zondige natuur geboren. Hij was volmaakt, ook als mens. Daardoor was Hij in staat de straf op de zonde te dragen.

En er is maar één weg om weer op de juiste manier in contact te komen met God.

  • "Jezus zei: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij…" (Johannes 14:6)
170

Jezus, de Zoon van God, kwam naar deze aarde toe. Hij is het beeld van God.

  • "Wie Mij (Jezus) gezien heeft, heeft de Vader gezien…" (Johannes 14:9b)
  • "Deze (Jezus), de afstraling van Zijn (Gods) heerlijkheid en de afdruk van (Gods) Zijn wezen…" (Hebreeën 1:3a)

Jezus droeg de straf op onze zonden door aan het kruis te gaan en de dood te overwinnen. Daarmee overbrugde Hij de kloof tussen God en de mensen.

  • "Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem…" (Jesaja 53:5a)
  • "Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd is in de Boeken. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de Boeken stond." (1 Corinthiërs 15:3b-4)

Door Hem is het mogelijk om weer in liefdesrelatie met God te leven.

Hoe?

  • "Wij dan, gerechtvaardigd (vrijgesproken van schuld, iemand anders heeft de schuld gedragen) uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus…" (Romeinen 5:1)

Door geloof in wie Jezus is en in wat Hij persoonlijk voor de mensen heeft gedaan, wordt de relatie tussen God en de mensen hersteld. Geloven wil zeggen dat je volkomen vertrouwt op wat Jezus heeft gedaan voor jouw leven. Daarnaast spreekt de Bijbel over bekering. Dat houdt in dat je breekt met je oude manier van leven en een nieuw leven begint met God. Er is sprake van een innerlijke verandering. Dat zal zijn uitwerking hebben op je dagelijkse leven.

  • "Van toen af begon Jezus de mensen in het openbaar toe te spreken. “U moet zich bekeren”, zei Hij, “want het Koninkrijk van de hemelen is dichtbij…" (Mattheüs 4:17)

Samenvattend zou je kunnen zeggen dat bekering een innerlijke verandering is, die betrekking heeft op je hele leven.