Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Jouw zekerheid in Christus

Je bent voor eeuwig vrij van veroordeling (1)
Je bent verzekerd dat alle dingen meewerken ten goede (2)
Je bent vrij van alle aanklachten tegen jou (3)
Je kunt niet worden gescheiden van de liefde van God (4)
Je bent bevestigd, gezalfd en verzegeld door God (5)
Je bent verborgen met Christus in God (6)
Je bent verzekerd dat God het goede werk zal afmaken in jou (7)
Je bent een burger van de hemel (8)
Je hebt geen geest van angst, maar van kracht, liefde en bezonnenheid (9)
Je kunt barmhartigheid en genade vinden in tijden van nood (10)
Je bent uit God geboren en de boze kan je niet raken (11)

145

(1) Romeinen 8:1,2
(2) Romeinen 8:28
(3) Romeinen 8:31-34
(4 Romeinen 8:35-39
(5) 2 Korinthe 1:21,22
(6) Kolossenzen 3:3
(7) Filippenzen 1:6
(8) Filippenzen 3:20
(9) 2 Timotheüs 1:7
(10) Hebreeën 4:16
(11) 1 Johannes 5:18