Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Jouw overwinningsleven in Hem

Je bent Gods Schepping,
In Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. (1)
In Hem heb je de verlossing door zijn bloed,
De vergeving van zonden (2)
En ben je verzegeld met de belofte van de Heilige Geest. (3)
Om waarlijk vrij te zijn, heeft Christus je vrijgemaakt. (4)
Hij verlicht de ogen van je hart,
Om te zien dat je een hoopvolle roeping hebt,
Een heerlijke erfenis en overweldigende kracht. (5)
God is bij machte oneindig veel meer te doen dan je bidt of beseft. (6)
Door de Heilige Geest heb je van God de kracht ontvangen 7 om demonen uit te drijven, (8)
En macht over alle kracht van de vijand. (9)
Je vermag alle dingen door Jezus Christus (10)
En zal zelfs grotere dingen doen dan Hij heeft gedaan. (11)
In jou woont God, die groter is dan die in de wereld heerst. (12)
Je leeft volgens de wet van de Geest van leven (13)
En de vreugde des Heren is je kracht. (14)

175

(1) Efeze 2:10
(2) Efeze 1:7
(3) Efeze 1:13
(4) Galaten 5:1
(5) Efeze 1:18-19
(6) Efeze 3:20
(7) Handelingen 1:8
(8) Markus 16:17,18
(9) Efeze 1:21
(10) Filippenzen 4:13
(11) Johannes 14:12
(12) 1 Johannes 4:4
(13) Galaten 5:18 & Romeinen 8:2
(14) Nehemia 8:10