Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Jouw identiteit in Christus

Je bent een kind van God (1)
Je bent een vriend van Christus (2)
Je bent gerechtvaardigd door je geloof (3)
Je bent met God verenigd, en één geest met Hem (4)
Je bent gekocht met een hoge prijs, en je bent van God (5)
Je bent een lid van het lichaam van Christus (6)
Je bent een heilige (7)
Je bent aangenomen als kind van God (8)
Je hebt directe verbinding met God door de Heilige Geest (9)
Je bent vergeven en vrijgezet van je zonden (10)
Je bent volmaakt in Christus (11)

142

(1) Johannes 1:12
(2) Johannes 15:15
(3) Romeinen 5:1
(4) 1 Korinthe 6:17
(5) 1 Korinthe 6:19/4:20
(6) 1 Korinthe 12:27
(7) Efeze 1:1
(8) Efeze 1:5
(9) Efeze 2:18
(10) Kolossenzen 1:14
(11) Kolossenzen 2:10