Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

In Hem kun je alles!

Groot is jouw Here en geweldig in kracht! (1)
Daarom ben je krachtig in Hem en in de sterkte van Zijn macht. (2)

Hij zal je stellen tot een hoofd en niet tot een staart.
Je zult enkel opgaan en niet neergaan, omdat je luistert naar de geboden van de Here, jouw God. (3)
Jij vermag alle dingen in Hem die jou kracht geeft! (4)

Hij die je roept is getrouw, Hij zal het ook doen.
Je vertrouwen is de Here; (5)
Je bent als een boom, aan het water geplant. (6)
Je loof blijft groen; je hebt in een jaar van droogte geen zorg en laat niet na vrucht te dragen.
Al wat je onderneemt gelukt. (7)

De Here gaat voor je uit
Om je te leiden op de weg,
Zodat je dag en nacht voort kan gaan. (8)
Met jouw God spring je over een muur. (9)

Alle dingen zijn mogelijk,
Ja, alles is mogelijk voor jij die gelooft! (10)

God zij dank, die je de overwinning geeft
Door jouw Here Jezus Christus. (11)

Amen!

(1) Psalm 147:5
(2) Efeze 6:10
(3) Deuteronomium 28:13
(4) Filippenzen 4:13
(5) 1 Thessalonicenzen 5:24
(6) Jeremia 17:8
(7) Psalm 1:3
(8) Exodus 13:21
(9) Psalm 18:30
(10) Markus 9:23
(11) 1 Korinthe 15:57